Page 278

D). Domobrana

Mesto logora Maribor Vršac Ruma Vukovar Pančevo Bačka Palanka Beograd Bosanski Petrovac Prijedor SVEGA

Redova

Svega

Oficira

-

Podoficira -

Redova 20 26 493 5 544

Svega 20 26 493 5 544

Oficira 12 12

Podoficira 3 5 8

Redova 92 502 48 39 226 1 1 909

Svega 92 12 502 51 39 231 1 1 929

83 117 2 420 200 410 467 1699

7 1734 83 118 2 420 211 429 486 3490

E). Mađara

Mesto logora Apatin Vršac Senta Sremska Mitrovica Ruma Vukovar Pančevo Demir Kapija SVEGA

278

Podoficira 1 7 8

Đ). Četnika

Mesto logora Apatin Ruma Belje Vukovar SVEGA

Oficira 7 1734 4 19 19 1738

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement