Page 27

PREDGOVOR Najveći broj objavljenih radova o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Hrvatskoj potkraj i nakon Drugog svjetskog rata nastao je na temelju iskaza sudionika tih događaja, u prvom redu onih s poražene strane, te rezultata naknadno utvrđenih brojeva i osobnih podataka osoba nestalih ili stradalih u tom razdoblju, a tek u manjoj mjeri istraživanjem na izvornom arhivskom gradivu. Stoga se i nametnula potreba sustavnog prikupljanja, izučavanja i objavljivanja dokumenata postrojba i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske, te DF/ FNR Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske, koji bi obuhvatili najznačajnije dostupno izvorno gradivo što se odnosi na represiju i zločine partizanskog pokreta predvođenog Komunističkom partijom Jugoslavije nad poraženim vojnim i političkim protivnicima u Drugom svjetskom ratu, kao i nad onima koje su komunističke vlasti smatrale stvarnom ili mogućom prijetnjom u ostvarenju potpune vlasti u novoj jugoslavenskoj državi. Dokumenti o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Slavoniji, Srijemu i Baranji potkraj i nakon Drugog svjetskog rata prikupljeni u ovoj zbirci nalaze se u fondovima i zbirkama Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu (posebice: Odjeljenje za zaštitu naroda za Hrvatsku, Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora, Javno tužilaštvo NR Hrvatske, Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske i Oblasni komitet KP Hrvatske za Slavoniju), te u državnim arhivima u Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu i Bjelovaru. Uvršteni su i dokumenti iz nekih stranih arhiva, posebice dokumenti iz Vojnog arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu i Arhiva Jugoslavije u Beogradu, nekoliko dokumenata iz arhiva u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Somboru, Ljubljani i Tübingenu, te nekoliko dokumenata koji se nalaze u privatnom vlasništvu. Od ukupno 203 dokumenta (15 u preslici) prikupljenih u ovoj zbirci samo je manji broj do sada objavljen. Prikupljeni dokumenti u ovoj zbirci iz razdoblja su kad se Komunistička partija Jugoslavije izborila za vlast djelovanjem svojih vojnih, policijskih i pravosudnih institucija. Prilikom izbora priređivači su nastojali uvrstiti dokumente koji potječu iz svih dijelova Slavonije, Srijema i Baranje, što je donekle i uspjelo. Osim masovnih i pojedinačnih zločina, većina dokumenata navodi i različite oblike represije – konfiskaciju imovine, masovna protjerivanja pripadnika pojedinih naroda ili društvenih skupina, zlostavljanja, mučenja, ponižavanja. Posebno je pitanje pljačka privatne imovine, koju vlasti nisu poticale, ali su je prečesto tolerirale, odnosno nisu kažnjavale. Radilo se zapravo, o banditizmu u redovima pobjednika svojstvenom svakom ratu, posebice građanskom. Komunistički sustav je, nedvojbeno, kao jednopartijski sustav nužno represivan, te tako u provedbi nezaobilazno i zločinački. Prikupljeni dokumenti mogu pripomoći razjašnjavanju je li riječ o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinu kao procesu i sustavu, ili pak samo kao o pojavama, kako to mnogi zagovaraju. U zbirku je uvršten i manji broj dokumenata koji partizansku i komunističku represiju i zločine ne navode izravno, ali su važni za razumijevanje sveukupnog stanja i ozračja u razdoblju koje prikazujemo. Sve do izbora u jesen 1945., a djelomično i kasnije,

27

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement