Page 266

Na okrugu vrši se izmjena novca i posle promjene primjećeno je povišenje cijena pojedinih artikala. Ovo tužioštvo kao ni druge ustanove nisu još pokušale da intervenišu u tom pravcu, zapravo nismo još poveli borbu protiv špekulanata. Žetva se odvija normalno, a nedostatak radne snage tako vidno se ne osjeća. Za obradu ovaj okrug je dobio radnu pomoć naročito iz zagrebačke oblasti. Što se tiče rada milicije čine se razne greške od iste, ali mi ih kasno saznajemo, i ne intervenišemo, jedino skrećemo pažnju rukovodiocima milicije o radu i greškama na terenu. Što se tiče razbijača bratstava i jedinstva o njima se naročito vodi računa i protiv njih se energično nastupa. /…/ RAD TUŽIOŠTVA: Hapšenja vrše se preko Ozne i preko milicije NOO-a. Potom sprovodi se istraga koju sprovadjaju istražitelji javnog tužioštva. Po dovršenoj istrazi, sačinjava se optužnica i cijeli predmet ustupa sudu za zaštitu nacionalne časti. Sudjenja se održavaju putem javnih rasprava pred 2 vijeća na kojima od ovog tužioštva prisustvuje i diže optužnicu lično javni tužilac i jedan od njegovih pomoćnika. Do sada uhapšeno je 256 a od toga broja sudjeni su 99 pred sudom za zaštitu nacionalne časti, dok su neki obzirom da nije bilo djela za dizanje optužbe u smislu Uredbe o zaštiti nacionalne časti pušteni na slobodu, a neki su, jer po djelu nisu spadali pred sud nacionalne časti predani Vojnom sudu. Posle izvršenih presuda osudjenici se upućuju u logor na rad. Na javnim raspravama koje se svaki dan održavaju prisustvuje i narod koji sa prilično interesovanja posmatra tok rasprava i ocjenjuje pravičnost donesenih presuda. Na jednoj raspravi prigodom sudjenja osječkom industrijalcu Josipu Oreškoviću reakcija grada Osijeka pokazala je svoje pravo lice. Prilikom toga sudjenja reakcija je pokušala da se organizira i sa pljeskom počela odobravati odbranu optuženog Oreškovića. Rad tužioštva u potpunosti još ne zadovoljava iako se nastoji uvesti udarnički rad, što je donekle i uspjelo, a razlog je tomu da se gubi prilično vremena na prikupljanju podataka za istragu, jer još nismo usko vezani sa širokim narodnim masama preko narodnih tužioca – kojih nemamo – i što još nemamo potpuni broj a niti potpuno stručnog osoblja za rad u tužioštvu. RAD PO ODELENJIMA: Odelenje općeg nadzora, nije se još snašlo u svom radu. Ono nije pristupilo provadjanju odredjenih zadataka koje spadaju u ovo odelenje sem vodjenja nadzora oko pravilne provedbe konfiskacije imovine kod onih osoba koje su osudjene na konfiskaciju. Drugi dio rada ovog odelenja je u glavnom sastavljanje optužnica i prisustvovanje na raspravama pri sudjenju. Personalno odelenje, osnovano je i ono pomaže svim odelenjima u tužioštvu. Glavni rad kojim se ono bavi jest organizacija administrativnog odsjeka, popunjenje stručnog osoblja u tužioštvu, pripreme za konferencije i izbore narodnih tužioca a i prisustvovanje raspravama kod suda nacionalne časti. Nemanje dovoljno stručnog osoblja u administrativnom odsjeku i uopće admi­ nistrativnog osoblja u cijelom tužioštvu prilično koči rad samog personalnog odelenja, jer ono mora davati pomoć i u tom pogledu.

266

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement