Page 262

dana radili poslao ih je isti mobilni oficir u jedinice Jugoslavenske Armije. Za sve to, prema pričanju duga iz Okružnog NOO-a Osijek, znao je i Oblasni NOO. Narod u brdskim krajevima koji je kroz cijelo vrijeme rata snosio najteži teret rata i koji je neprekidno bio u centru ratnih operacija danas je zapušten od svih. Danas ta ista sela primorana su da hrane razbjegle neprijateljske vojnike, koji ih pljačkaju, a ima i slučajeva ubijanja nama najodanijih seljaka. Nitko se nije pobrinuo da se njima pruži zaštita već ih se pustilo na milost i nemilost, jer nitko na čisti teren od tih elemenata od kojih prijeti opasnost da postanu organizovane razbojničke družine. Razgovorali smo sa nekim seljacima, koji su nam se tužili na postupak kod rekviriranja, kao i kod načina kampanje koja se vodila za postradale krajeve. Ima slučaj u Vinkovcima da se upotrebljavala vojska pri sabiranju dobrovoljnih priloga i da onaj seljak koji nije dao onoliko koliko su željeli da dade drugovi iz Kotarskog NOO-a, jednostavno su mu konfiskovali sve, a njega proglasili saboterom. Slobodna prodaja nesmije se vršiti, već jedino civilne vlasti su kompetentne izvršiti otkup živežnih namirnica. Ima slučajeva da dolaze u one krajeve ljudi iz Dalmacije, Primorja, Korduna i Like sa urednim propusnicama od Okružnog odbora, da si mogu kupiti žita i ostalih živežnih namirnica u tim krajevima ili da ih mogu zamjeniti za sol i duhan. Dabome, ljudi nastoje da čim više dobiju za kilu soli ili duhana i da nakupe žito što jeftinije, kako bi ga mogli donesti svojim kućama. Što se događa kad taj jadni narod nabavi tu hranu. Onda dođu sa milicijom iz Kotarskog odbora i kažu: “Ha, ti si za kilu soli dao 30 kg. žita, a kad smo mi vršili kampanju za postradale krajeve, dao si samo 200 kgr”. Takvog proglase špekulantom i saboterom, izvrše mu pretres kuće, i uzmu mu sve žito i živežne namirnice. To stvara političke neprijatelje u tim bogatim krajevima. No s time nije stvar završila. Onaj seljak Dalmatinac ili Ličanin, koji kupi ili zamjeni sol za žito, bude hapšen i otme mu se žito koje je nabavio, njega se proglasi švercerom i protjera. U Vinkovcima sreli smo ljude koji su plakali ostavši bez svega na ulici. Kakav politički utisak će donijeti svojim kućama, to si možemo zamisliti, tim više što su to ljudi, koji su dali sve za borbu i koji su većim dijelom Srbi. Za takav rad dobili su direktive od Oblasnog NOO-a i telefonski ih se pitalo koliko su upotrebili vojske za sabirnu akciju. Netreba naglasiti da takav rad stvorio je vrlo lošu političku situaciju. Naše vlasti na tom kotaru imale su na raspoloženju oko desetak pari konja, koje su odlučili dati narodu. U tom kraju imade porodica koje su do temelja opljačkane od neprijatelja, a koje su dale u borbi po tri do četri člana svoje porodice. Umjesto da se ti konji dodjele njima koji nemaju ništa, pa ni krova nad glavom, kotarski odbor odlučio je slijedeće: da mu ne bi prigovarali kulaci, idući linijom manjeg otpora, odlučio je da se vuku ceduljice i koji izvuče ždrijebe, njemu će pripasti konji. Sreća je bila na strani kulaka. To nam je pričao seljak oko 60 godina star, koji je plakao nad takvim postupkom, a kojemu je neprijatelj uništio sve, dok dotični ima sina u armiji. Neprijatelj piše parole: “Nećemo Tita, hoćemo kralja”. Konkretan slučaj je u Požegi, no što se dogodilo nakon pojave tih parola. Pročelnik Upravnog odjela kotarskog NOOa počeo je tragati za tim tipovima i izvršio hapšenje nekog čovjeka na kojeg je misli prema podacima da je pisao parole. Sada se digao upravni odjel gradskog NOO-a Požega, da kako se on može mješati u njihovu kompetenciju i da kotarski otima vlast njima iz ruku i tome slično. Takovi su odnosi, i to u kraju gdje je reakcija uzela velikog

262

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement