Page 261

u narodu, koji je postao pasivan, jer sa njime nitko ne radi, već se stvari birokratski rješavaju odozgo. Organi OZN-e vrše pljačku, ubijaju ljude bez suda, ne pokopavaju ih ili ne pokopaju čestito. Narod strahuje. Osjeća se nesigurnost ne samo u narodu, nego i među članovima Narodno-oslobodilačkih Odbora. Na okrugu Brod i Nova Gradiška imade više slučajeva gore navedenih postupaka, gdje su se ubijali i seljaci bez suda i istrage. Slučaj pročelnika upravnog odjela u Pakracu s kojim smo razgovarali i koji je izjavio, da kada je učinio prigovore za postupak vojske i OZN-e prema narodu da se boji da će biti hapšen. Dakle, nije taj strah samo u narodu, koji svaki dan čeka da neće biti odveden negdje i ubijen (to javno govori), već je taj strah ušao i same odbore. Konkretno ima slučaj u Brodu gdje se organi OZN-e groze Kotarskom NO-u, koji je učinio izvide radi pljačke vina i drugih živežnih namirnica, kao i ubijanja nekih seljaka koji su nađeni nezakopani, odgovoreno mu je: “ako će te se mješati u naš posao i vas može stići da odete pod ledinu”. U Sibinju ubili su domobrane, njih oko 15 bez ikakovih razloga i to vojnici Narodne Odbrane. Sve to stvara krupne političke probleme, naročito u tom kraju koji nam od prije nije bio sklon. Da je stanje općenito takovo krivnja uglavnom leži na samim odborima koji nijesu upućeni u svoje kompetencije, a najviše na samom Oblasnom NOO-u, koji se nije udubio u rješavanje tih problema. U Oblasnom NOOu svi govore, kako će se rasformirati i akonto toga nitko ništa ne radi a u koliko i daju direktive, to ih birokratski postave i ne kontrolišu rad. Milicija je gola i bosa, bez ikakovih sredstava, a po kotarevima i gladuje. Konkretno u kotaru Pakrac. U Razgovoru sa kapetanom Lakić Mirkom iz Komande, koja se je nalazila u Oblasnom NOO-u doznali smo za birokratske postupke pojedinih članova toga odbora. Ima slučajeva, da pojedini član tog odbora ima po 7 pari odjela, konkretno neki Katalenac, tajnik imade dva automobila, nekoliko motorkotača, kočiju i jahaćeg konja, a da ne govorimo o raskošnim stanovima u koje se navuklo raznih živežnih namirnica. Uz sve to Narodna Milicija nema nikakovog prevoznog sredstva, da bi mogla obići komade u okruzima i kotarevima. U Slavoniju došao je neki čovjek iz Ministarstva pošte i telegrafa, otpustio je iz poštanskih stanica sve stare borce i invalide, jer da nemaju stručnu spremu. Kakav revolt se rodio kod tih nama najvjernijih ljudi, možemo si zamisliti, radi toga počinili su samoubojstvo jedan drug i drugarica na okrugu Brod. Zato su znali u Oblasnom NOO-u, a ipak se nije zapriječilo daljnje odpuštanje tih drugova. Nije rijetkost čuti starih boraca primjedbe: “Za ovo se nijesmo borili, mi se otpuštamo a banda se namještava”. Na okrugu Nova Gradiška i Brod, neki mobilni oficir, koji sigurno nije drugo nego dojučerašnji domobran, vršio je regrutaciju na tim okruzima. Narodno oslobodilački odbori ne znajući svoje dužnosti i svoja prava kao Narodna vlast izvršavali su svako njegovo naređenje. Ta budala i saboter mobilisale je sve, počam od milicije i onih starih boraca invalida koji nijesu imali otpusnicu od Štaba II. Armije, pa do Kotarskih Narodno-oslobodilačkih odbora. Kad su ti ljudi stigli u Osijek u Komadu Vojne Oblasti za Slavoniju, prevalivši do njih skoro 100 km, Vojna oblast uvidjevši pogrešku koja je učinjena, vratila je te ljude popratnim aktom svojim kućama. Mobilni oficir saznavši zato da se isti ljudi vraćaju, dočekao ih je pred Brodom gladne i umorne, jer im nitko nije osigurao ishranu, strpao ih je u logor sa zarobljenicima i osuđenicima gdje su upućeni snjima zajedno na rad. Treba da se naglasi da je među tim ljudima bilo i članova Narodno-oslobodilačkih odbora, jer nakon toga što su nekoliko

261

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement