Page 255

6. KIFER DJURO sin Josipa i Katarine, rodjene Detlin, rodjen 1883 g. u Vukovaru, živio u Borovu, bravar, rkt, Hrvat, oženjen, otac šestero djece, pismen, posjeduje kuću, neosudjivan, vojsku služio za vreme Austrougarske, uhapšen 10.V.1945 godine. 7. UVALIĆ MARIN sin Josipa i Eve rodjene Ceranac, rodjen 1901 godine u Antinu, živi u Nuštru, rkt, Hrvat, željez. radnik, oženjen, otac dvoje djece, pismen, neosudjivan, vojsku služio za vreme Jugoslavije, posjeduje kuću, uhapšen 19.IV.1945 godine. 8. STIPANOVIĆ BLAŽ sin Šime i Franke rodjene Žugaj, rodjen 1895 godine u Vodjincima, kotar Vinkovci, gdje i živi, rkt, Hrvat, oženjen, otac troje djece, pismen, ratar, posjeduje kuću i 43 jutra zemlje, uhapšen 16.IV.1945 godine. 9. RIBARIĆ ANTUN sin Miše i Ruže rodjene Budajić, rodjen 1924 g. u Petrijevcima, kotar Valpovo, gdje i živi, rkt. Hrvat, pismen, neoženjen, posjeduje kuću i 4 i pol jutra zemlje, neosudjivan, vojsku nije služio za vreme Jugoslavije, uhapšen 11.V.1945 godine. 10. RAK JOSIP sin Gabrijela i Filomenije rodjene Gubačević, rodjen 1901 godine u Ponitovcima236, živi u Nardu, rkt, Hrvat, pismen, oženjen, otac dvoje djece, posjeduje kuću i 9 jutara zemlje, neosudjivan, vojsku služio za vreme Jugoslavije, uhapšen 26.V. 1945 godine. K R I V I S U : i to okr. ABRAMOVIĆ JOSIP iz Vinkovaca, što je neustanovljenog dana a koncem 1941 godine stupio u ustašku terorističku organizaciju u Vinkovcima, a koje je pripadnik ostao sve do oslobodjenja, dakle što je bio pripadnik terorističke ustaške organizacije, a čime je počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. 2. okr. MATAKOVIĆ ANTUN iz Gradišta, što je odmah po preokretu stupio u ustašku terorističku organizaciju koje je pripadnik, ostao sve do oslobodjenja, a čime je počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. b/ Što je kao pripadnik ustaške organizacije u istu upisao oko 30 novi pripadnika, a čime je takodjer počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. 3. okr. BRKIĆ ANDRIJA, što je u neustanovljeno vreme 1941 godine stupio u ustašku terorističku organizaciju koje je pripadnik ostao sve do oslobodjenja, dakle što je bio pripadnik ustaške terorističke organizacije, a čime je kao narodni neprijatelj počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. 4. okr. HAJDIN VLADO iz Petrijevaca, što je odmah po osnutku t. zv. NDH stupio u ustašku terorističku organizaciju u Petrijevcima, što je pripadnik ostao sve do oslobodjenja, dakle što je bio pripadnik ustaške terorističke organizacije a čime je počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. 5. okr. IŽAKOVIĆ GUSTAV iz Valpova, što je odmah po preokretu 1941 god. stupio u ustašku organizaciju u Valpovu, gdje je jedno vreme bio i opć.[inske] stražar, dakle što je bio pripadnik ustaške terorističke organizacije kao i u službi neprijatelja kao redar, a čime je počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o Vojnim sudovima. 6. KIFER DJURO iz Borova, što je 27.V.1941 godine stupio u ustašku terorističku organizaciju u Valpovo i što je pripadnik iste ostao sve do oslobodjenja, dakle što je bio 236

Ispravno bi bilo: Punitovcima.

255

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement