Page 252

252

Flajsik Adolf

Kolaković Antun

-”-

Sč 17

-”-

Simičić Josip

Delfabro

Sč 16

-”-

1) Holzschuh Josip 2) Holzschuh Fridrih 3) Krinvald Emica 4) Predović Đuro

-”-

Sč 15

3/VII. 1945

Valičević Antun

Flajsik Venceslav

Sč 14

-”-

-”-

-”-

Požega

-”-

-”-

-”-

Nova Gradiška

Mareković Marko Lipik

5/VII. 1945

Sč 13

-”-

-”-

-”-

tvorničar

-”-

-”-

-”-

trgovac

lugar u mirovini

33 godine

35 godina

1) 58 g. 2) 68 g. 3) 52 g. 4) 35 g.

51 godina

iz čl. 2. toč. 2, 3 i 8. –”– –”–

iz čl. 2. toč. 3 i 7. –”– –”–

iz čl. 2. toč. 7. –”– –”–

iz čl. 2. toč. 8, 4 i 7. –”– –”–

iz čl. 2. toč. 3 i 9. odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj

10 godina prisilnog rada i 20 god. gubitak časni prava

5 god. gubitka časni prava

3 mjeseca prisilnog rada i konfiskacija tvornice

15 god. gubitka nac. časti i 10 god. prisilnog rada te konfiskacija imovine

5 god. gubitka nac. časti 3 god. prisilnog rada i konfiskacija imovine

1) 5 god. gub. nac. časti. 2) 5 god. gub. nac. časti i 2 god. prisilnog rada 3) 2 god. gub. nac. časti. 4) 5 god. gub. nac. časti i 3 god. risilnog rada

10 god. gubit. nac. časti. 15 god. prisilnog rada i konfiskacija imovine

5 godina gubitak nacionalne časti, 5 godina prisilnog rada i konfiskaciju kuće

Konfiskacija tvornice Nektar nekretnina izuzev 1 stam. kuće

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...