Page 25

184. [1945./1946.], Petrijevci (Valpovo) - Mjesni NO Petrijevci potvrđuje 15. ožujka 1948. da je Andrija Harambašić (rođen [7. srpnja] 1945.) iz Petrijevaca bez roditelja, “bez oca koji je kratkim putem likvidiran po oslobodjenju, a dočim je njegova majka [rođena 1922.] umrla [od tifusa 4. ožujka 1946.] u Valpovu u logoru” [gdje je od rujna do prosinca 1945. Andrija bio interniran sa starijim bratom Ivicom (rođenim 1939.) i majkom].........................................................656 185. [1946.], Zagreb - Uprava javne bezbjednosti DSUP-a Zagreb izvješćuje 13. rujna 1952. upravu KPD-a Lepoglava da briše iz evidencije odbjeglog osuđenika Ivana Vukšića iz Bukvika kraj Orahovice jer je imenovani “po našim organima” “ilegalno likvidiran” 1946...................................................................................657 186. [1946., Novi Sad] - Iz izvješća predstojnika OZN-e II. za Vojvodinu, Novi Sad o broju uhićenih po odsjecima, puštenih na slobodu, upućenih sudu, upućenih u logor, te likvidiranih na području Srijema i cijele Vojvodine..............................658 187. [1946., Zagreb] - Izvješće MUP-a NR Hrvatske, Zagreb “o radu na suzbijanju banditizma na okruzima Brod, Bjelovar i Zagreb”..............................................660 •

Pregled Odsjeka za ratne zarobljenike MUP-a FNR Jugoslavije, Beograd, zarobljeničkih logora i bolnica na području Jugoslavije na dan 1. travnja 1947., s popisom logora u Slavoniji i Srijemu...............................................................663

Pregled Odsjeka za ratne zarobljenike MUP-a FNR Jugoslavije, Beograd, zarobljeničkih logora i bolnica na području Jugoslavije na dan 3. listopada 1947., s popisom logora i brojem zarobljenika u logorima u Slavoniji i Srijemu..........666

Imensko kazalo............................................................................................................669 Mjesno kazalo..............................................................................................................700

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement