Page 243

P R E S U D U : Okrivljeni GAŠTAJGER OSKAR, sin Franje i Terezije rodj. Konarad, rodjen 1. VIII. 1901. g. u Osijeku, gdje i živi, vjere rkt., Hrvat, oženjen, otac 1 djeteta, pismen, posjeduje kuću, sudski nekažnjavan, bivši poslovodja Ljevaonice željeza u Osijeku, u J.A. kao i u neprijateljskoj vojsci nema nikoga, uhapšen 2. VI. 1945. g. K R I V J E : 1. Što je neustanovljenog dana mjeseca siječnja 1943. godine stupio u njemačku narodnu skupinu “Kulturbund” i pripadnik iste bio do mjeseca siječnja 1944. godine, - dakle što je bio pripadnik njemačke terorističke organizacije i time kao narodni neprijatelj počinio djelo iz čl. 14. Uredbe o v.[ojnim] s.[udovima] 2. Što je za sve vrijeme postojanja NDH bio poslovodja u ljevaonici željeza u Osijeku, koja je radila za okupatora, te time počinio krivično djelo iz čl. 14. Uredbe o v.[ojnim] s.[udovima] Stoga sud okrivljenoga GAŠTAJGER OSKARA iz Osijeka za prednja djela kažnjava na KAZNU LIŠENJA SLOBODE UZ PRINUDNI RAD OD 3 (TRI) GODINE I GUBITAK POLITIČKIH I POJEDINIH GRADJANSKIH PRAVA, izuzev roditeljskoga u TRAJANJU OD TRI (3) GODINE s tim, da mu se u kaznu ima uračunati i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 2. VI. 1945. godine. - O B R A Z L O Ž E N J E Okrivljeni je u istrazi kao i na današnjem pretresu priznao, da je doista siječnja mjeseca 1943. godine stupio u njemačku narodnu skupinu “Kulturbund”, te da je pripadnik iste bio sve do siječnja 1944. godine, braneći se da je na to bio prinudjen od strane ravnatelja ljevaonice. Okrivljeni je zatim priznao, da je u Ljevaonici zaposlen još od 1924. godine, te da je kao takav za vrijeme NDH oslobodjen od vojne obaveze, pa da je kroz sve vrijeme okupacije u ljevaonici bio poslovodja. Odbranu okrivljenog, da je navodno bio od strane ravnatelja ljevaonice prisiljen da stupi u Kulturbund, sud je kao neumjesnu odbacio, pošto je notorno da su se u ovu organizaciju kao i u ustašku upisali samo pojedinci, a ne svi radnici, što bi morali i ostali radnici učiniti kada bi takove prisile bilo. Obzirom na napred izneto činjenično stanje sud se uverio kako o postojanju djela opisatih u dispozitivu presude tako i o ličnoj krivnji okrivljenog, te ga je stoga, a po svom slobodnom uvjerenju za ova djela oglasio krivim te kao narodnog neprijatelja a primjenom člana 14, 16 i 17 Uredbe o v.[ojnim] s.[udovima] kaznio kao napred. Pri odmjeravanju vrste i količine kazne sud okrivljenom nije uzeo ništa ni za otežavajuće ni olakšavajuće, te se dosudjena kazna upisuje primjerenom težini djela i stepenu njegove krivične odgovornosti.

Zapisničar: Osijek, 5. VII. 1945. Predsjedatelj vijeća: Validžija Emil, v.r. M.P. Vukelić Djuro, v.r. _____________

Ovjereni prijepis, strojopis U posjedu priređivača

243

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement