Page 233

M.P.209 _____________

šef major …210 [v.r.]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 2.19-2.22, kut. 4

70. 1945., srpanj 5. Osijek

Okružni komitet KP Hrvatske Osijek izvješćuje Oblasni komitet KPH za Slavoniju, Osijek o političkom stanju u Okrugu Osijek, te između ostalog, prikazuje pojačano djelovanje hrvatske i srpske “reakcije”, napominjući da je javno suđenje rkt. svećeniku Astalošu u Dalju (Osijek) imalo “prilično efekta”, da su “špekulante” koji su sakrili žito pozatvarali “u većem broju”, ali da planirano “čišćenje ustaša i ostalih pomagača fašizma” nisu još obavili Okružni Komitet K.P.H. Osijek Br. 61 1945. Dana, 5-VII-1945.-

_____________

OBLASNOM KOMITETU KPH za SLAVONIJU O s i j e k Izvještaj POLITIČKA SITUACIJA, za proteklih mjesec dana situacija se nije mnogo izmjenila, teško ekonomsko stanje, slab polit. rad JNOF-a, labavost naših NOO-a i oportunistički stav pojedinih aktivista iz naših organizacija i ustanova, doprinijeli su da se je politička situacija na našem okrugu relativno pogoršala. Te naše slabe točke reakcionarni krugovi vješto iskorištavaju za svoje djelovanje, te uspijevaju zavesti izvjestan dio narodnih masa za sobom. Vidno se osjeća da revolucionarni dio masa traži pravedno kažnjavanje ratnih zločinaca, naročito sa srpske strane, ali velikosrpska reakcija, vezana sa reakcijom 209 Okrugli pečat: Odjel zaštite naroda za Hrvatsku III. Odsjek Povjereništvo za Narodnu obranu KNOJ (u sredini zvijezda petkraka). 210 Potpis nečitak.

233

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement