Page 232

Sada izradite odmah pregled svih logora sa brojnim stanjem i oznakom po grupama, koje se nalaze u logoru. Sve nam to pošaljite čim prije.SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! Za Odsjek, M.P.207 šef-major: -.Pregled rukovodioca III. Odsjeka OZN-e za Hrvatsku koji rade po pitanju zarobljeničkih logora208 Vojna oblast VI. KORPUSA

/…/

Prezime i ime

Dužnost

Primjedba

Begić Karlo

Opunomoćenik OZN-e K.V.O. VI. Korpusa i član odsjeka za zarobljenike kod KVO VI. Korpusa

Član III. odsjeka Okružnog odjelenja Osijek

Trbić Pajo

pomaže članu odsjeka za zarobljenike po logorima okruga Osjek

na radu u III. odsjeku okruž. odjel. Osijek

Miljević Miljenko

-”-

-”-

Bulić Ilija

-”-

-”-

Mihovilović Joso

pomaže članu odsjeka za zarob. po logorima okr. Nova Gradiška

Todorović Petar

-”-

Babić Ljubomir

pomaže članu odsjeka za zarob. po logorima okruga Sl. Brod

Krpan Ilija

-”-

-”-

Đermanović Slavko

-”-

-”-

Relić Dragutin

pomaže članu odsjeka za zarob. po logorima okruga Vinkovci

-”-

Barić Ljuban

-”-

-”-

na radu u III. odsjeku okruž. odjel. Nova Gradiška -”na radu u III. odsjeku Okruž. odjel. Sl. Brod

207 Okrugli pečat: Odjel zaštite naroda za Hrvatsku III. Odsjek Povjereništvo za Narodnu obranu KNOJ (u sredini zvijezda petkraka). 208 Donosimo tablične podatke samo za područje VI. korpusa.

232

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement