Page 231

69. 1945., srpanj 5. [Zagreb]

OZN-a III. za Hrvatsku, Zagreb pojašnjava opunomoćeniku OZN-e kod Vojne oblasti za Slavoniju, Osijek nadležnosti oficira, kao i opunomoćenika OZN-e kod Vojne oblasti, posebice u vezi s zarobljeničkim logorima (prilažu pregled rukovodilaca OZN-e III. za Hrvatsku koji se bave zarobljeničkim logorima), te traže da odmah izrade i dostave im pregled svih logora s brojnim stanjem _____________

[…]205 III. O D S J E K ODJELA ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Povjereništvo za narodnu obranu N K O J Broj 1074 5.VII. 1945206 OPUNOMOĆENIKU OZN-e KOD VOJNE OBLASTI ZA SLAVONIJU Na dopis od 3. VII. 1945. broj 5 u pogledu organizacije saopćujemo: Načelno svaki oficir OZN-e kod bilo koje vojne ustanove odgovoran je III. Odsjeku onog Okružnog Odjeljenja, gdje mu je sjedište, a ujedno je i član tog odsjeka. Prema tome opunomoćenik OZN-e Vojne Oblasti član je III. Odsjeka Okružnog odjeljenja Osijek, ukoliko je sjedište vojne oblasti u Osijeku. Za svoj rad odgovoran je Okružnom Odjeljenju i to III. Odsjeku. To važi i za opunomoćene oficire kod područja. Iz naročitih razloga po pojedinim linijama kao na primjer sada konkretno pitanje logora, opunomoćenik OZN-e kod Oblasti, član je komande ratnih zarobljenika za čitavu oblast i kao takav po pitanju logora stariji je svim oficirima OZN-e u svim Okružnim Odjeljenjima koji rade po pitanju logora /razumije se na prostoru Vojne Oblasti/. Kao član te komande pored redovne odgovornosti svom Okružnom Odjeljenju i to III. Odsjeku, odgovoran je i neposredno nama, t.j. našem oficiru koji je kod nas zadužen po pitanju logora i koji je ujedno član [komande] ratnih zarobljenika za cijelu Hrvatsku. Medjutim formalne odgovornosti nisu važne, važno je da se pravilno radi. Takve direktive morao je dati i drug Robić, a isto tako i major Ćuk, koji je kod nas konkretno zadužen po pitanju logora. 205 206

Zvijezda petokraka. Pečat.

231

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement