Page 23

168. 1946., travanj 29., Vinkovci - Odjel unutarnjih poslova Kotara Vinkovci izvješćuje tajništvo Kotarskog NO-a Vinkovci, Kotarsku Jedinstvenu frontu Vinkovci, sve mjesne NO-e i sve milicijske stanice na Kotaru Vinkovci da je rješenjem Odsjeka narodne sigurnosti Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod obustavljeno svako dodjeljivanje logorske radne snage državnim ustanovama ili privatnicima iz logora Krndija, [jer je u tijeku raspuštanje logora, otpuštanja jednog dijela logoraša i prebacivanje u druge logore preostalih, iz logora neotpuštenih]............................................................................................614 169. 1946., svibanj 4., Zagreb - Izvješće poručnika OZN-e za Hrvatsku Stjepana Božića o stanju u Okrugu Daruvar, u kojemu ukazuje na brojne pogreške i nepravilnosti u radu pojedinaca iz vlasti i nekih organa vlasti............................615 170. 1946., svibanj 11., Slavonski Brod - Odsjek narodne sigurnosti Odjela unutarnjih poslova Okruga Slavonski Brod dostavlja Odjelu unutarnjih poslova grada Vinkovci uputu o puštanju iz logora Krndija pojedinih skupina osoba njemačke narodnosti............................................................................................................623 171. 1946., lipanj 3., Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije, Beograd donosi odluku o pomilovanju Petra Čulumovića, seljaka iz Šuplje Lipe (Daruvar), osuđena od Okružnog narodnog suda u Daruvaru na kaznu smrti vješanjem, na konfiskaciju imovine, na trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, te dosuđenu kaznu zamjenjuje kaznom lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 20 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina............................................................626 172. 1946., lipanj 11., Slavonski Brod - Učitelj iz Ostrova kraj Vinkovaca, Gotfrid Muter, bio je kao Nijemac “po oslobođenju” u logoru, a Prosvjetni je odjel Okružnog NO-a Slavonski Brod “mišljenja da je samim odvodjenjem u logor prestao njegov službenički odnos” iako “nije formalno otpušten”, te mole tumačenje Ministarstva prosvjete NR Hrvatske, Zagreb ima li navedeni pravo rada u državnoj službi..........................................................................................628 173. 1946., lipanj 14., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa NR Hrvatske, Zagreb dostavlja Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Zagreb popis pravomoćnih presuda “ratnim zločincima i narodnim neprijateljima”, koje je izrekao Okružni sud u Osijeku.......................................629 174. 1946., kolovoz 12. - Beograd - Prezidijum Narodne skupštine FNR Jugoslavije, Beograd donosi odluku o pomilovanju Petra Bucića, seljaka iz Donjih Pištana (Orahovica), osuđena od Okružnog narodnog suda u Osijeku na kaznu smrti strijeljanjem, na trajan gubitak političkih i građanskih prava, te dosuđenu kaznu zamjenjuje kaznom lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 20 godina i gubitkom političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od 10 godina.........637

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement