Page 228

je na našem okrugu 5 popova. Taj naš gest izazvao je prilično reakciju koja je počela otvorenije da prikuplja narod u nekim selima govoreći da su partizani komunisti i da će oni potući sve popove i časne sestre. U vezi sa hapšenjem popa Santa200 iz Garčina osjeća se da je reakcija na Garčinskoj općini počela da proširuje svoju djelatnost po čitavoj istočnoj Posavini, gdje se čuju iste njihove parole. Reakcija je organizovala narod koji je u dva dana dolazio u intervenciju za popa u priličnom broju. Naročito aktivna je bila omladinka Stana Milanović koja je govorila da narod neće Tita, jer je on komunista, nego kralja i da u Sremu svi viču: “Živio kralj”. Poslije održanog masovnog sastanka u tom selu, situacija se prilično popravila. Na županjskom kotaru popovi su takodjer aktivni u službi reakcije. Bošnjački pop Galović Marijan govorio je u crkvi, kako je vjera često proganjana i u opasnosti - te je tako kod nesvjesnog naroda uspio stvoriti mišljenje, da je vjera i sada u opasnosti. U Bošnjacima se nedavno pokazala “majka božja” te se taj glas ubrzo proširio po cijelom županjskom kotaru, a i cijelom okrugu, te narod dolazi u velikom broju (oko 5000) na to mjesto. Opazilo se da su se na tom mjestu takodjer pojavili i ustaški letci. To je svakako djelo Bošnjačkog popa, koji je povezan sa okolnom reakcijom. Pop Gazivoda201 iz Gundinaca je u zadnje vrijeme počeo govoriti, da će nas Srbi zajašiti i prevariti, da su nam oteli Srem i da je kuna dva puta jeftinija od dinara. Pop u Gradištu takodjer je reakcionaran, ali radi promišljeno i polako. Na djakovačkom kotaru rad popova se još tako ne osjeća. U vezi sa radom popova i reakcije mi smo organizovali održavanje masovnih sastanaka po selima u kojima se rad reakcije najviše osjeća, objašnjavaju narodu konkretne probleme. Djelovanje velikosrpskih četničkih elemenata takodjer se osjeća na brodskom i djakovačkom kotaru, te u Sl. Brodu. Na brodskom kotaru opaža se to djelovanje naročito u Kobašu gdje po svoj prilici postoje i neke četničke veze sa Bosanskim Kobašem i okolicom ispod Motajice. U Starom Slatiniku Srbi traže kažnjavanje ratnih zločinaca u vezi sa tim što još svi krivci nisu pohapšeni i kažnjeni. U Novom Topolju, te Selni osjeća se takodjer djelovanje velikosrpske reakcije. U selu Selni se jedan član općinskog NOO-a Ilija Bjelan izjasnio otvoreno da će kralj pobjediti. U Sl. Brodu se osjeća sve više rad onih elemenata, koji su se povratili iz Srbije, a ima ih i koji su bili ovdje stalno. Tako neki Novaković željezničar govori da nema slobode bez kralja. Zatim neki Erkman koji se povratio iz Srbije povezuje se sa okolnim selima. Na djakovačkom kotaru nezadovoljstvo u nekim brdskim selima potječe od teškog materijalnog stanja, a ne osjećaju pomoć hrvatskog naroda. Da bi se to ispravilo otpoćećemo sa kampanjom za sakupljanje stvari za pomoć tim selima. I jedna i druga reakcija počinje da omalovažava našu narodnu vlasti. Naročito se to osjeća kod kulaka i špekulanata, koji su se naročito osjetili pogodjeni u zadnjoj kampanji za sakupljanje hrane. Oni govore da je narodna vlast nepravedna, sve će nam odnijeti, ništa nam ne da itd. Reakcija ubacuje (naročito na vinkovačkom kotaru) glasine, da će narodna vlast pristupiti oduzimanju robe itd. Ima slučajeva da naša narodna vlast greši, a reakcija to onda iskorištava. 200 201

228

Stjepan. Mirko.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...