Page 224

odgajati, da su katolici i Hrvati i da treba uzčuvati ustašku državu. Predavač je bio na tim sastancima kateheta Milković192. Pojedinci od njih držali su referate o metodskim jedinicama, što je i ona radila ali da su to bile čisto stručne stvari. Navela je nadalje okrivljena, da je u rujnu mjesecu 1942. bila upućena u Zagreb, a iz Zagreba u Milano na lako atletsko natjecanje gdje je ostala 8 dana. U tu svrhu je bila odabrana na izlučnom natjecanju u Osijeku. Obranu okrivljene sud nije mogao uvažiti iz slijedećih razloga: Iz cijele obrane okrivljene slijedi, da je ona bila istina odgojena i zadojena vjerskim duhom, ali pored toga takodjer i ustaškim duhom. I ako ta dva pojma nisu povezani medju sobom okrivljena ih je ipak povezala, te je pored svog vjerskog odgoja i vjerovanja djelovala takodjer i u ustaškom smislu i u namjeri, da djeluje na druge naročito na mladež, da se odgoje ustaški i da zavole ustašku državu najveću neprijateljicu njezinog naroda i najponiznijeg slugu fašizma i hitlerizma, krvnog neprijatelja čovječanstva. Radi toga je okrivljena i stupila u ustaški pokret u kome se je naročito isticala pred drugima. Taj njezin naročiti nastup upao je u oči ustaškim dužnosnicima te su joj radi toga povjeravali naročite zadaće kao zadaču odgojiteljice ženske ustaške mladeži, pisarice u ustaškom stožeru, što se sve povjerava osobama naročitog povjerenja i revnosti. S tim se slaže i činjenica, da je okrivljena saradjivala na literarnom polju u časopisu ustaška mladež, dakle u onom časopisu koji je bio namijenjen, da truje duše naše mladeži, da ih zavadja na stranputicu i da im krije životnu istinu, a da ih odgaja kao poluljude sluge okupatorove. Ne može se uvažiti obrana okrivljene, da je ona te pjesme slala samo da čuje o njima neki sud. Časopis ustaška mladež nije bio nikakav list sa nekim naročitim literarnim pretenzijama i kvalifikacijama, već je bio jedan čisto stranački list odredjen na to da zavadja i truje duše mladeži. Okrivljena je to vrlo dobro znala i baš zato, što se je sa svim tim slagala poslala je svoje pjesme u taj list. Prema gornjem kako se sva djela radi kojih je okrivljena optužena medjusobno podudaraju i takorekuć proizlaze jedan iz drugoga, te pokazuju pravu narav i karakter okrivljene sud ju je proglasio krivom, jer je došao do uvjerenja da je ona to radila svjesno i po promišljenom planu. U djelima okrivljene sud je našao tešku povredu časti narodne, te da su one uperene protiv osnovnih narodnih interesa, uslijed čega ju je oglasio krivom i kaznio. Sud smatra, da djela okrivljene po svom sadržaju i po svojim posljedicama predstavljaju zločin. Kod odmjerenja kazne uzeto je kao olakotno priznanje i pokajanje a kao otegotno ništa, pak se dosudjena kazna ukazuje odmjerena prema stepenu krivične odgovornosti osudjene. Osim toga okrivljena je imala naročitu dužnost da pazi na ponašanje i držanje srpskih i židovskih djevojčica. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

192

224

Tajnik: Stanković [v.r.]

Ispravno bi bilo Mirković, Josip.

Zapisničar: Strajnić [v.r.]

Predsjednik: Bunjevac [v.r.]

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement