Page 223

p r e s u d i o j e: Optužena Gerard Vera, kći Adama i Anice rodjene Presna, rodjena 3. II. 1925. u Osijeku, rkt., Hrvatica neudata, svršena učiteljica bez imetka nekažnjavana u Jugoslavenskoj armiji kao i u neprijateljskoj vojsci nema nikoga k r i v a j e: a) što je od godine 1942. u Osijeku kao član ustaškog pokreta vršila dužnost odgojiteljice ženske ustaške mladeži tabora I. vježbajući laku atletiku. b) što je u jeseni 1944. stupila u radnu ustašku službu, c) što je vršila dužnost pisara u ustaškom stožeru. d) što je saradjivala u časopisu ustaška mladež u kojem su bile štampane četiri njezine lirske pjesme, dakle što je saradjivala sa pomagačem okupatora na kulturnom i umjetničkom polju te što je uzela učešća u izdajničkom njegovoj organizaciji u svrhu slabljenja otporne snage naroda u oslobodilačkoj borbi, pak je time počinila zločin iz člana 1. u vezi sa čl. 2. t. 1. i 8. Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj, uslijed čega se po čl. 3. iste odluke k a ž nj a v a sa deset godina gubitka nacionalne časti, pet godina prisilnog rada, konfiskacijom cjelokupne imovine, te doživotnim izgonom iz okruga Osijek. Kazna prisilnog rada joj se računa od 11/5.1945.191 -RAZLOZIJavni tužitelj optužuje okrivljenu radi djela navedenog u ovoj osudi, te predlaže da ista bude kažnjena. Okrivljena priznaje, da je u ženskoj ustaškoj mladeži tabor I. u Osijeku vršila dužnost odgojiteljice u lakoj atletici sve do jeseni 1944. godine. Navodi, da kao učenica II. razreda preparandije u 16. godini života morala biti član ustaške mladeži, ali da nije imala naslov odgojiteljice. Priznaje okrivljena, da je bila u radnoj službi, ali navodi, da je u radnu službu morala uči kao maturantica. Priznaje nadalje, da je nekada vršila dužnost pisara u ustaškom stožeru, ali se branila da su ju na tu dužnost sami odredili. Na koncu priznaje okrivljena, da su četiri njezine lirske pjesme bile tiskane u časopisu ustaška mladež, ali se brani da ona te pjesme nije uredništvu poslala zato, da budu objelodanjene već da o njima čuje sud. Okrivljena je nadalje navela, da je u godini 1942. kroz pet mjeseci bila u učiteljskoj sekciji društva Križari. Na sastancima, da se je predavalo o tomu, kako treba omladinu 191

Dopisano rukom.

223

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...