Page 22

158. 1945., prosinac 30., Vinkovci - Kotarski NO Vinkovci izvješćuje javnog tužitelja za Okrug Slavonski Brod da je zapaženo kako su neki folksdojčeri s područja Kotara Vinkovci pušteni iz logora, a Kotarskom NO-u Vinkovci nije poznato na čiju intervenciju i moli da ubuduće otpuštenima iz logora treba naložiti da se moraju javiti Upravnom odjelu Kotara Vinkovci kako bi mogli biti pod nadzorom, potom izvješćuje i o slučajevima da folksdojčeri iz logora dolaze u svoja sela, Stare Mikanovce, Đurđance, Mrzović i Ivankovo, i prosjače hranu, što bi trebalo spriječiti, zatim i o nekim nepravilnostima u selu Nijemci.................592 159. 1946., siječanj 10., Vinkovci - Upravni odjel Kotarskog NO-a Vinkovci upućuje u logor Krndija skupinu od 117 Nijemaca iz sela Kotara Vinkovci...................593 160. 1946., siječanj 12., Valpovo - Zdravstveno-socijalni odjel Kotarskog NO-a Valpovo izvješćuje Zdravstveno-socijalni odjel Okružnog NO-a Osijek o pojavi pjegavog tifusa u Radnom logoru Valpovo.........................................................596 161. 1946., siječanj 15., Osijek - Presuda Okružnog narodnog suda u Osijeku Stjepanu Čupiću, općinskom bilježniku iz Iloka “sa kaznom prisilnog rada bez oduzeća slobode u trajanju od jedne godine dana” zbog pripadnosti Ustaškom pokretu tijekom Drugoga svjetskog rata...........................................................................598 162. 1946., veljača 10., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice Plenuma CK KP Hrvatske, Zagreb održane 10. veljače 1946. o političkom stanju, najznačajnijim problemima i zadatcima, posebice u školstvu.....................................................601 163. 1946., ožujak 28., Ovčara (Čepin) - Poljoprivredna uprava Ovčara Državnog dobra Belje po naređenju Komande Radnog logora Valpovo vraća u logor djecu logoraša izuzetih na rad.......................................................................................604 164. 1946., travanj 5., Zagreb - OZN-a za Hrvatsku, Zagreb u izvješću CK KP Hrvatske, Zagreb o stanju 3. i 4. travnja 1946. navodi i slučaj progona katoličkih svećenika iz Dioša (Marijin dvor) kraj Daruvara, te prikazuje kako su daruvarski “antifašisti” dočekali navedene svećenike i vjernike iz okolnih sela i pretukli ih 1. travnja 1946. u crkvi u Daruvaru.....................................................................606 165. 1946., travanj 8., Daruvar - Okružni komitet KP Hrvatske Daruvar izvješćuje CK KP Hrvatske, Zagreb o slučaju progona katoličkih svećenika iz Dioša (Marijin dvor) kraj Daruvara, te prikazuje kako su daruvarski “antifašisti“ dočekali navedene svećenike i vjernike, “klerofašiste“ iz okolnih sela i pretukli ih 1. travnja 1946. u crkvi u Daruvaru.....................................................................607 166. 1946., travanj 9., Zagreb - OZN-a za Hrvatsku, Zagreb u izvješću CK KP Hrvatske, Zagreb o stanju 7. i 8. travnja 1946., navodi da je u Okrugu Slavonski Brod, Kotar Požega, uhićen jedan križar “i nakon saslušanja likvidiran”...........610 167. 1946., travanj 10., Zagreb - OZN-a za Hrvatsku, Zagreb izvješćuje CK KP Hrvatske, Zagreb o okolnostima progona katoličkih svećenika iz Dioša (Marijin dvor) kraj Daruvara potkraj ožujka i početkom travnja 1946..............................611

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement