Page 218

63. 1945., lipanj 19. Osijek

Odjel obrta i industrije Kotarskog NOO-a Valpovo izvješćuje Odjel obrta i industrije Okružnog NOO-a Osijek o logorskim radnicima uposlenim na ciglanama kotara Valpovo, navodi da se na radu nalaze i žene i djeca, nesposobni za rad _____________

Kotarski NOO Valpovo odjel obrt i industrija broj: 1802 / 197 /45

Valpovo, dne 19. lipnja 1945

Predmet : Izvještaj o logorskim radnicima uposlenim na ciglanama Kotara Valpovo O K R U Ž N O M NOO odjel obrt i industrija O S I J E K U vezi dopisa od 13. VI. 1945 broj : 4641/45, izvješćuje se naslov o raspodjeli logorskih radnika na ciglanama Valpovo, Petrijevci, Veliškovci i to Na ciglani Valpovo zaposleno je slobodnih radnika 14 sa 26 članova obitelji. Logorskih radnika 31 sa 5 djece. Na ciglani Veliškovci uposleno je 11 slobodnih radnika sa 13 članova obitelji. Logorskih radnika 11 sa 2 djece. Na ciglani Petrijevci 1 slobodni radnik Logorskih radnika 14 bez obitelji. Ujedno se stavlja do znanja da nijesam dobio traženu količinu radnika, od 130, već sam dobio 50 radnika 13 žena i 7 djece koja nijesu sposobna za rad i to sam razpodjelio na gore navedene ciglane. Budući da ostali broj radnika još do danas nije prispio ovdje, ovime molim gornji naslov da užurba za potražnjom istih radnika.

SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU !

Predsjednik:

_____________

Pročelnik:

Izvornik, strojopis DAO, Kotarski NOO Valpovo V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 33.

218

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement