Page 217

Po dolasku u svoje mjesto, imate se javiti svom nadležnom NOO-u. Ovo ujedno važi i kao propusnica do kuće sa transportom. Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Predsjednik: Pročelnik upravnog: 184 185 M.P. …186 [v.r.] … [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis M. Pelikan, M. Gazda, Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-podravske županije stradalim od 1941-1945. i 1991-1995. godine, Osijek, 2003., str. 28.

62. 1945., lipanj 18.

Primljena depeša 17. brigade XXVIII. divizije JA o bijegu petorice ustaša sa strijeljanja 312 osoba u Gradcu kod Virovitice, koji su to zatim opisivali narodu _____________

Jedinica

Datum

/28. div./

18/VI /1945./

Broj Grupa 23

59

Sadržaj depeše

Primjedba

16 o.m. u s. Donjim došlo je 5 ustaša, koji su pobjegli sa strijeljanje iz Graca gdje je bilo strijeljanje i određeno 312 da se strelja. Isti su pričali narodu da su utekli sa streljanja. Drugih promjena nema Hamdo

Lj 19./VI

_____________

Izvornik, rukopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 1136, reg. br. 1-15/6. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 167.

Potpis nečitak. Okrugli pečat: Gradski N.O.O. Podravska Slatina (u sredini zvijezda petokraka). 186 Potpis nečitak. 184 185

217

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement