Page 209

Smrt Fašizmu-Sloboda Narodu! _____________

Sekretar: N. Bjelajac [v.r.]

Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 895, reg. br. 4-1/12. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 153.-154.

58. 1945., lipanj 4.-6. Stari Mikanovci (Vinkovci)

Mjesni NOO Stari Mikanovci dostavlja Kotarskom NOO-u Vinkovci izrazito pozitivno mišljenje o ing. Rudolfu Baumgärtneru iz Starih Mikanovaca, kao suradniku “našeg pokreta” i antifašistu, te iako ističu “i kao takvoga dužnost nam je spasiti [ga]”, Kotarski NOO Vinkovci navedeno ne uvažava “pošto je Nemac i član Kulturbunda” Mjesni N.O.O Stari Mikanovci Broj Službeno 4.VI.1945

_____________

Kotarski N.O.O Predsjedništvu Vinkovci

Šaljemo Vam izjavu171 Baumgartner172 Rudolfa koju smo primili od istog 8.V.1945. Moli se gornji naslov da se njegovi navodi opravdaju da ga uzmu po mogučnosti u zaštitu, jer taj čovjek je zaista pravi suradnik bio našeg pokreta, i od onoga dana kada je stigao iz Beća. Meni je dobro poznato jer sam imao vezu sa njime da je bio veliki Antifašista proti Hitlerovac i kao takvoga dužnost nam je spasiti.SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

M.P.173

Tajnik: …174 [v.r.]

171 Izjava/predstavka ing. Rudolfa Baumgärtnera od 3. svibnja naslovljena na Mjesni NO Stari Mikanovci priložena je dopisu. 172 Ispravno bi bilo Baumgärtner. 173 Okrugli pečat (otisak nečitak). 174 Potpis nečitak.

209

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement