Page 207

Narodna vlada Hrvatske Ministarstvo unutrašnjih poslova Zagreb, broj 1267/45. od 25. IV. 1945. god. dostavilo je direktivu, koja glasi: “U grupe naših ratnih zarobljenika i interniraca, ubacuju se također i Njemci ‘folksdojčeri’, koji su se nakon kapitulacije Jugoslavije stavili u službu Hitlerove Njemačke i sprovodili na razne načine njezinu okupatorsku politike u okupiranim zemljama Evrope. Njihova je namjera očito da se povrate u Jugoslaviju i postanu ovdje njezini punopravni građani.Povodom ove pojave Ministarstvo unutrašnjih poslova Jugoslavije donijelo je dne 10. aprila 1945. rješenje, kojim između ostalog naređuje: ‘Za sve Njemce, koji su se okupacijom Jugoslavije stavili na raspolaganje njemačkom Rajhu, a sada pokušavaju da se pod vidom ratnih zarobljenika ponovo vovrate u Jugoslaviju, važi isto ono, kao i za sve Njemce, koji su ostali u Jugoslaviji i na domaćem tlu služili okupatoru.2. Svu imovinu ‘folksdojčera’ koji se među zarobljenicima prebacuju za Jugoslaviju, treba posle popisa konfiskovati, spisak sa popisom imovine dostaviti Upravi narodnih dobara Jugoslavije, koja će se o načinu raspolaganja sa njom sporazumjeti sa Pretsjednikom privremenog Saveta Jugoslavije.’ U pogledu popisa i konfiskacije imovine ovakovih lica, vrijede uputstva iz naše okružnice od 22. III. 1945. br. 859/45.” Dostavljamo gornju direktivu, po kojoj trebate točno postupati. Područnim NOOima stavite u zadatak, da Vam u tu svrhu odmah daju izvještaj za svaki slučaj ovakovog povratka Njemaca u našu državu, te “folksdojčera” t.j. pripadnika Njemačke narodne skupine. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! Pretsjednik: Pročelnik: …170 [v.r.] Josip Mesić [v.r.] M.P.169 _____________ Izvornik, strojopis DAO, Kotarski NOO Našice, 2528-II/1945.

169 Okrugli pečat: Okružni Narod. oslobodilački odbor Upravni odjel Osijek (u sredini zvijezda petokraka). 170 Potpis nečitak.

207

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement