Page 204

54. 1945., lipanj 1. Vinkovci

Upravni odjel Gradskog NOO-a Vinkovci dostavlja Centralnom logoru za protjerivanje Nijemaca (folksdojčera) u Josipovcu kod Osijeka poimenični popis uhićenih folksdojčera s područja Gradskog NOO-a Vinkovci, te izvješćuje da će ih izručiti u logor na daljnji postupak _____________

RADSKI N.O.O. VINKOVCI G UPRAVNI ODJEL BROJ: 53 / Pov. 1945

Vinkovci, dne 1. VI. 1945.

CENTRALNI LOGOR Za protjerivanje njemaca J O S I P O VA C Dostavlja Vam se spiskovi poimenično svih podignutih njemaca na području Gradskog N.O.O-a Vinkovci164, a u vezi okružnice Oblasnog N.O.O-a za Slavoniju. Svi navedeni po tom spisku upućuju se zajedno sa stražom komande mjesta koji će Vam ih izrućiti na dalji postupak. S.F.-S.N. PROĆELNIK, M.P.166 …165 [v.r.] _____________

TAJNIK, …167 [v.r.]

Izvornik, strojopis DAO SC Vinkovci, Gradski NO Vinkovci, 1945., 53/45. Pov. Z. Dizdar, V. Geiger, M. Pojić, M. Rupić (prir.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Slavonski Brod, 2005., str. 148.-149.

164 Popis u prilogu dopisa (Popis Nijemaca koji se nalaze u logoru), navodi poimence, uz godinu rođenja i adresu u Vinkovcima 334 osobe, te je jasno da su u logor upućene cjelokupne obitelji od novorođene djece do staraca i starica u poodmakloj dobi. Iz sačuvane dokumentacije vidljivo je i da je upućivanja Nijemaca iz Vinkovaca u logor Josipovac i druge logore bilo i kasnije. Usp. D. Petković, Progon Nijemaca u Vinkovcima 1945. godine. Epilog jedne etničke zajednice, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, br. 18/2000., Vinkovci, 2001., str. 90. U logorima (Josipovac, Valpovo, Krndija, Kruševlje) u poraću je prema poimeničnim pokazateljima stradalo najmanje 33 Vinkovčana. Usp. Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, Band IV, Menschenverluste - Namen und Zahlen zu Verbrechen an den Deutschen durch das Tito Regime in der Zeit von 1944-1948, München-Sindelfingen, 1994., str. 892. 165 Potpis nečitak. 166 Okrugli pečat: Gradski N.O.O. Upravni odjel Vinkovci (u sredini grb DF Jugoslavije). 167 Potpis nečitak.

204

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement