Page 200

Ovjereni prijepis, rukopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 887, reg. br. 24-41 M. Rupić, Z. Dizdar, Iz izvješća partizanskih jedinica o završnim borbama s Hrvatskim oružanim snagama, u: M. Valentić (ur.), Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga i križnog puta 1945.-1995., Zagreb, 1995., str. 140.-143.

53. 1945., lipanj 1. Slavonski Brod

Okružni komitet KP Hrvatske Slavonski Brod izvješćuje [Oblasni komitet KP Hrvatske Osijek] o političkom stanju u Okrugu, navodeći kako “razni reakcionarni elementi pokušavaju omesti mirnu izgradnju”, te da je takvo stanje “sada lokalizirano jer su neki pohapšeni” […]156 OKRUŽNI KOMITET K.P.H. BROD BR. 36 DANA 1/VI.1945. g

_____________

IZVJEŠTAJ I/ POLITIČKA SITUACIJA Kapitulacija Njemačke te usporedo time oslobodjenje naše zemlje je znatno preokrenulo političku situaciju kod nas. Sloboda o kojoj su naši narodi toliko dugo govorili i napokon je dočekali uticala je znatno na široke mase. Općenito se svuda primjećuje da nestaje ratnog straha koji je ranije vladao, te u vezi s time narod sa mnogo više volje prilazi ka dnevnom radu. Život se počima normalizirati, tvornice koje nisu bile oštećene proradile su a ponešto i privatni obrt, isto tako seljaci obradjuju svoja i napuštena imanja. Jednom reči svuda je život i rad postao drugčiji s obzirom na gornje. Oduševljenje kod naroda svakodnevno raste, jer upoznaje istinu o kojoj smo mi godinama govorili, te i oni zavedeni danas drugačije počimaju misliti o nama. I pored toga što je naša zemlje oslobodjena - postavljena naša vlast još uvijek razni reakcionarni elementi pokušavaju omesti mirnu izgradnju. Da je to tako najbolje nam govori ponašanje Mačekovih i četničkih elemenata. Za sada su najizrazitiji u svome radu mačekovci Stipa Balentović i njegov sin iz Garčina, pop Santo157 takodjer iz 156 157

200

Zvijezda petokraka sa srpom i čekićem. Stjepan.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement