Page 198

/…/ 24.V.1945. Pobježje – Sračinec kišovito

/…/ 25.V.1945. Sračinec Cvetkovec vedro

/…/ 27.V.1945. Cvetkovec Kalinovac sunčano

198

I. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Pobježje za s. Sračinec, pješadija prati zarobljenike. II. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Pobježje za s. Sračinec, pješadija prati zarobljenike. III. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Pobježje za s. Sračinec, pješadija prati zarobljenike. /…/ Pokret izvršen u 6. časova, komora i pom. jedinice dok pješadija krenula u 8 čas. u selo Sračinec, komore stigle u 16. č. dok pješadija sa zarobljenicima stigla u 19.30 č.

I. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Sračinec u s. Cvetkovec, pješadija prati zarobljenike. II. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Sračinec u s. Cvetkovec, pješadija prati zarobljenike. III. bataljon Sastav 3. pješačke čete, prateća četa i radni vod, pokret iz sela Sračinec u s. Cvetkovec, pješadija prati zarobljenike. Pješadija izvršila pokret zarobljenika u 8. č. iz sela Sračinec i stigla u Cvetkovec u 20 čas. gdje je odmah pristupila raspodjeli večere.

I., II., III. bataljon Pješadija svih bataljona izvršila pokret iz spomenutog sela u 5 č. a stigla na određeno mjesto u 19.30 čas. sa zarobljenicima.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement