Page 185

M.P.

Načelnik – kapetan: potpis nečitljiv ________________________

OBLASNI NOO ZA SLAVONIJU Odjel socijalne politike Broj: 1995-VIII-112-1945. 25. svibnja 1945. OSIJEK Predmet: Zarobljenicima davanje hrane od strane naroda.

OKRUŽNOM NOO-u SL. B R O D

Na znanje i najhitnije proglašenje narodu putem nižih NOO-a.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Pročelnik: Pretsjednik: M.P.141 …142 [v.r.] …140 [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis DASB, Okružni NO Slavonski Brod 10/15, Opći spisi po ur. zapisniku 6/14666 iz 1945., Inv. br. 46

Potpis nečitak. Okrugli pečat: Oblasni Narodno Oslobodilački Odbor za Slavoniju (u sredini grb DF Jugoslavije). 142 Potpis nečitak. 140 141

185

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement