Page 184

Dostavljeno: Štabu XII. Proleterske brigade Štabu Osječke Udarne brigade Štabu IV. Udarne brigade Štabu Artiljeriskog diviziona Komandi divizijske pozadine Odsjeku za vezu Referentu saniteta

_____________

Izvornik, rukopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 883 - A, reg. br. 3-3/1.

46. 1945., svibanj 25. [Osijek]

Dopis Vojne oblasti za Slavoniju JA, Osijek, Oblasnom NOO-u za Slavoniju, Osijek kojim traže da se najžurnije obavijeste svi okružni, kotarski i općinski NOO-i da se zabranjuje davanje hrane zarobljenicima u prolazu, osim u za to predviđenim mjestima, jer to usporava “brzo odpremanje zarobljenika, koji dolaze u večim transportima”, što zatim Oblasni NOO za Slavoniju prosljeđuje Okružnom NOO-u Slavonski Brod za “najhitnije proglašenje narodu putem nižih NOO-a” _____________

Jugoslavenska armija VOJNA OBLAST ZA SLAVONIJU Broj: 1836 Dana 25. V. 1945.

Prepis

OBLASNOM NOO-U ZA SLAVONIJU Umoljava se naslov, da izvjesti sve Okružne, Kotarske i Općinske NOO-e, da narod, koji hoće dati hranu za zarobljenike na prolazu neka istu preda centrima gdje se hrane zarobljenici i to: Virovitica, Slatina, D. Miholjac, Valpovo, Osijek, Banova Jaruga, Novska, Okučani, N. Gradiška, Kapela Batrina, Brod, Vrpolje i Vinkovci. Na svim drugim mjestima zabranjuje se da narod iznaša hranu na drumove, pošto se s time koči brzo odpremanje zarobljenika, koji dolaze u večim transportima. Molimo o ovome obavjestite najhitnije sve gore navedene ustanove. Smrt fašizmu – Sloboda narodu !

184

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement