Page 180

18.V.1945. godine Štab divizije u s. Fram. XII. Proleterska brigada s. Rače, Osječka udarna brigada Orehova Vas, IV. udarna brigada Podova. XII. Proleterska brigada sprovodila je zarobljenike u zarobljenički logor u Mariboru, te još istog dana došla u gore navedene baze, a sa manjm snagama ostala na obezbjeđenju logora. Osječka udarna brigada sprovodila zarobljenike do logora, po predaji zarobljenika izvršila pokret u gore navedene baze t.j. Podova Brezula. IV. udarna brigada sa jednim bataljonom pokret za Maribor, obezbjeđenje logora, a sa dva bataljona u s. Hoče. Jedinice koje nisu bile na obezbjeđenju logora sređivale su se za predstojeći pokret. Istog dana veza sa brigadama održavana je pomoću telefona i radio stanica. 19.V.1945. godine Štab divizije u s. Fram. Štab XII. Proleterske u s. Rače, Osječka brigada Podova Brezula, IV. brigada u s. Razvanje, XII. Proleterska brigada odmor i sređivanje jedinica. Osječka udarna brigada odmor i sređivanje jedinica, dok IV. udarna brigada sa polovinom svojih snaga obezbjeđuje zarobljenički logor u Mariboru, a ostatak snaga na odmaranju, te sređivanju jedinica. 20.V.1945. godine Štab divizije u s. Fram. XII. Proleterska Podova Brezula, Osječka brigada Podova Brezula, rasterećivanje nepotrebnog materijala, sređivanje svojih jedinica, te spremanje za postojći pokret. IV. udarna brigada u Mariboru na obezbjeđenju logora. 21.V.1945. godine Štab divizije u Framu, XII. Proleterska brigada Rače, Osječka udarna brigada Podova Brezula, IV. udarna brigada u Mariboru, XII. Proleterska brigada toga dana vršila je predaju nepotrebnih konja u Mariboru, sa III. bataljonom u Mariboru radi sprovođenja zarobljenika, Osječka udarna brigada sa svojim snagama nalazila se u Mariboru na čuvanju zarobljeničkog logora. IV. udarna brigada sa jednim bataljonom u Mariboru na odmoru, a sa II. bataljonom obezbjeđenja zarobljenika, sa III. bataljonom na odmoru. Drugog dana stiže zapovjest u kojoj je navedeno da više ova divizija nije pod komandom III. Armije, već da pripada pod komandu I. Armije, te zadatak nam je bio da se prebacimo iz sektora Maribor-Koprivnica-Osijek, na sektor Vojvodine. Također nam je bilo u zadatku sprovoditi neku količinu zarobljenika, koje smo sprovodili od Maribora do Osijeka. Iste zarobljenike sprovodila je IV. udarna brigada od Maribora do Osijeka. /…/ Šef operativnog otsjeka: Načelnik štaba, major: Kapetan, …132 [v.r.] M.P. …133 [v.r.] _____________ Ovjereni prijepis, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 883, reg. br. 5-1/2 M. Rupić, Z. Dizdar, Iz izvješća partizanskih jedinica o završnim borbama s Hrvatskim oružanim snagama, u: M. Valentić (ur.), Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga i križnog puta 1945.-1995., Zagreb, 1995., str. 131.-132. 132 133

180

Potpis nečitak. U to je vrijeme načelnik Štaba bio Petar Romanić. Potpis nečitak. U to je vrijeme operativni oficir bio Josip Hanzl.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement