Page 173

na kotaru Županja, koji je svojevremeno otvoreno nagovarao neko simpatizere NOPa koji su bili zatvoreni, da napuste suradnju sa NOP-om i da se priključe Mačeku. U neprijateljskoj vojsci je bio sve do zadnjeg dana. Inače je po cjelom kotaru poznat radi toga što je primao mito i izvlačio za dobre pare ljude iz vojske. Na polju neprijateljskih obavještajnih organizacija, možemo reči to, da u ovim dani­ ma već hvatamo razne zadnje mreže ustaške tajne obavještajne službe. Od uhvačenog Žu­žića i Perakića saznali smo mnogo i sada možemo vršiti daljnja hapšenja. Kako smo uspjeli da prodremo u mrežu Žužića i Perakića tako smo odkrili i mrežu ustaškog nadporučnika Matića. Matić je radio na vojno-obavještajnoj službi, a Žužić i Perakić na poli­tičko-obavještajnoj. Inače oni se medjusobno nisu slagali i Matić je jedanput čak i hapsio Žužića. O Matiću i o Žužiću, o njihovoj mreži i o njihovom radu i o tom koliko smo mi do sada uspjeli da odkrijemo napisat ćemo elaborate, koje ćemo poslati nakon par dana. U radu sa Gestapom i drugim tajnim obavještajnim službama u ovom razdoblju nismo imali ništa značajno. 3./ Rad Povjereništva. Naše Povjereništvo je u ovom razdoblju večim djelom radilo na organizaciji mreže. Mreža nije bila dobro organizovana i pred nama je stajao problem organiziranja što bolje mreže, da bi se moglo pravilno pristupiti čišćenju. U organizacionom stanju ćemo izvjestiti o stanju mreže. Hapšenja koja smo izvršili u ovom zadnjem razdoblju bila su pripremljena punim priličnim podatcima, sistematski složenim, tako da se moglo odmah pristupiti istragama. U zadnjem razdoblju nismo vršili masovna hapšenja. Do 9. V. 1945 ukupno je prošlo kroz naš zatvor 172 hapšenika. Od toga je upučeno: Izravno sudu:....................................................................................... 9 Upučeno Opunom[očeništvu]........................................................... 36 Daljni postupak................................................................................. 36 OZN-i za Slavoniju............................................................................. 2 Dezerteri i vojni neposlušnici Komandi mjesta Županja.................. 47 OZN-i III............................................................................................. 7 U borbenim jedinicama..................................................................... 47 Raznim Povjereništvima................................................................... 10 Pušteni kući....................................................................................... 14 Ukupno:........... 172

Poslije 9.V. ukupno je prošlo kroz zatvor 28 hapšenika. Stanje u zatvoru sada je 24 hapšenika. Prema direktivi koju smo dobili poslat ćemo tokom idučih dana izvadak iz knjige hapšenja iz koga će se moći vidjeti cjelokupno stanje našega zatvora. U ovom razdoblju naše Povjereništvo je radilo i na istraživanju. Ukupno je izvršen potpuni istražni postupak nad devetoricom hapšenika i oni su upućeni direktno sudu. Ostale istrage su komplikovane naravi i nalaze se u toku. Rad oko organizacije mreže nam je zapravo oduzeo najviše vremena. I taj rad nam je bio ujedno glavni zadatak u ovom razdoblju, a ostale poslove smo obavljali usput. Kao rezultat toga rada možemo reći, da je pitanje mreže znatno poboljašno, naročito ako se uzme u obzir činjenica, da je kod nas organizacija mreže vrlo komplikovan i težak problem. Na tom problemu ćemo poraditi i u buduće najviše, a usput ćemo rješavati i druge stvari.

173

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement