Page 17

110. 1945., kolovoz 28., [Osijek] - Vojni sud Vojne oblasti Slavonije JA, Osijek dostavlja Kotarskom NOO-u Vinkovci popise osoba kojima je donesena presuda na Vojnom sudu osječkog područja, Osijek “tako da nebi u biračke spiskove ušli oni ljudi koji su za vreme Narodno oslobodilačke borbe i svojeg protunarodnog rada bili na korist domaćim neprijateljima i okupatoru, a na štetu svoga naroda”............393 111. 1945., kolovoz 31., Vaška (Slatina) - Mjesni NO Vaška upućuje Kotarskom NO-u Slatina molbu za puštanja iz logora Krndija Martina Hauptmana iz Vaške, tajnika NO-a Vaška i njegove porodice, jer iako su Nijemci, “za vrijeme N.O.B. nisu bili prema njoj neprijateljski raspoloženi, nego su borbu pomagali”........................411 112. 1945., rujan 7., Novi Sad - Odjel za narodno zdravlje Glavnog NOO-a Vojvodine, Novi Sad izvješćuje Odsjek za narodno zdravlje Okružnog NO-a Sombor da su nakon što su “narodne vlasti” preuzele od vojske civilne logore, korisnici logoraške radne snage, u državnom i privatnom sektoru, dužni za to i plaćati upravama logora, te navode kolike su nadnice za pojedine skupine logoraša, uključujući i maloljetne osobe logoraše..............................................................413 113. 1945., rujan 9., Zagreb - OZN-a za Hrvatsku, Zagreb u izvješću CK KP Hrvatske, Zagreb o stanju 8. rujna 1945., navodeći podatke za Okrug Virovitica ističe da je učestala predaja i uhićenje “bandita” (“križara”), što će uskoro, pretpostavljaju, postati masovno, te bi trebalo navedene prebacivati u Zagreb “jer nebi bili svi za likvidirati”............................................................................................................414 114. 1945., rujan 14., Slavonski Brod - Upravni odjel Okružnog NO-a Slavonski Brod izvješćuje gradske i kotarske NO-e da su se “nepravilnom primjenom” Odluke AVNOJ-a od 21. studenoga 1944. mnoge osobe njemačkih prezimena ili pak asimilirani, koje u stvarnosti nisu Nijemci, a i “koji su se lojalno držali prema N.O.B-i ili štaviše surađivali sa našim narodnim i vojnim ustanovama – našli u sabirnim logorima, a njihova imovina došla pod udar zakona o konfiskaciji”, te pojašnjava postupak za vraćanje imovine takvim osobama koje su iz logora puštene na slobodu...............................................................................................415 115. 1945., rujan 14., Vinkovci - Popis osobnih stvari (“zlatnih i ostalih vrijednih predmeta”) oduzetih od folksdojčera koji su odlukom Upravnog odjela Gradskog NOO-a Vinkovci “otpremljeni u logore”.............................................................417 116. 1945., rujan 17., Slavonski Brod - Odsjek narodne sigurnosti Upravnog odjela Okružnog NO-a Slavonski Brod, dostavlja Upravnom odjelu Kotarskog NO-a Vinkovci tumačenje odluke o internaciji folksdojčera........................................426 117. 1945., rujan 18., Zagreb - Ministarstvo pravosuđa FD Hrvatske, Zagreb izvješćuje javnog tužitelja Hrvatske, Zagreb o radu Sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj............................................................................429 118. 1945., rujan 18., Slavonski Brod - Odsjek narodne sigurnosti Upravnog odjela Okružnog NO-a Slavonski Brod izvješćuje Odjel kaznenih zavoda MUP-a FD Hrvatske, Zagreb o stanju u logorima na području Okruga Slavonski Brod.......437

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement