Page 160

e) Ministarstvu Pravosudja. Sud nacionalne časti dostavit će Upravnom odjelu Kotarskog NOO, gdje je osudjeni zavičajan, izvod iz svoje osude. On će nadzirati izvršenje kazne gubitka nacionalne časti obzirom na javna prava, koja je do tada osudjenik vršio (sposobnost da bira i bude biran, pravo slobode govora, štampe, zbora, dogovora i udruživanja itd.). Otpravak presude će se, osim u koliko to ne isključuju osobito važni razlozi, dostaviti Kotarskom NOO-u mjesta izvršenja krivičnog djela, da ovaj presudu objavi narodu na podesan način, a ako je to uputno i u dnevnoj štampi. 9) Okružni NOO, na čijem području se vrši sudjenje, stavit će Sudu nacionalne časti na raspolaganje sva materijalna sredstva. 10) U pogledu sudske administracije Sudova nacionalne časti važe postojeći propisi za rad narodnih sudova. Sudovi nacionalne časti dužni su voditi upisnik i popis osudjenika, u koji se unose oznaka spisa, ime i prezime, prebivalište, zanimanje, doba života osudjenika, kratak opis djela, te izrečena kazna. 11) Izvršenje novčanih kazni kao i konfiskaciju imovine provode Upravni odjeli Okružnih NOO-a ili onog Kotarskog NOO-a, kojega ovaj ovlasti. Novčane kazne uplaćuju se Financijskom odjelu Okružnih NOO-a, koji su dužni otvoriti posebne račune uplaćenih novčanih kazni, te o svakoj uplati obavijestiti Okružni narodni sud.

Broj 955/45 Dne 9 maja 1945 MINISTAR PRAVOSUDJA: M.P.105 Dušan Brkić v.r. […]106 OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA U VIROVITICI Broj: 212 Dana : 10 / VII 1945 g107 _____________

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 306, OK Virovitica, kut. 699 Zbornik zakona, uredaba i naredaba za godinu 1945., god. I, sv. I-XII, s.l. [Zagreb], s.a. [1945.], str. 83.-85.

Okrugli pečat: Narodna vlada Hrvatske Ministarstvo pravosuđa (u sredini zvijezda petokraka). Grb DF Jugoslavije. 107 Urudžbeni pečat. 105 106

160

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement