Page 16

102. 1945., kolovoz 14., Osijek - Konfiskacija imovine Janka Šustera, ravnatelja Drava d.d. za proizvodnju šibica u Osijeku, osuđena 21. srpnja 1945. od Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj u Osijeku za privrednu suradnju s okupatorom.........................................................................................369 103. 1945., kolovoz 17., Vinkovci - Luka Blagojević, načelnik Odsjeka javne sigurnosti kotara Vinkovci izvješćuje Upravni odjel Kotarskog NOO-a Vinkovci da je “radi širenja lažnih vjesti i omalovažavanja NOV. uhapšena” Katica Šandrovski iz Tovarnika (Vinkovci), a Upravni odjel Kotarskog NOO-a Vinkovci prosljeđuje izvješće načelnika Odsjeka javne sigurnosti kotara Vinkovci i uhićenu Kotarskom narodnom sudu Vinkovci..................................................................372 104. 1945., kolovoz 18., Virovitica - Javni tužitelj Okruga Virovitica, izvješćuje javnog tužitelja FD Hrvatske, Zagreb o političkom stanju u Okrugu Virovitica tijekom kolovoza 1945., posebice prikazuje djelovanje hrvatske i srpske “reakcije”, iseljavanje/protjerivanje Mađara i folksdojčera, stanje u zarobljeničkim civilnim i vojnim logorima te ukazuje na nepravilnosti u radu OZN-e i Narodne milicije....................................................................................374 105. 1945., kolovoz 19., Osijek - Javni tužitelj Okruga Osijek, izvješćuje javnog tužitelja FD Hrvatske, Zagreb o političkom stanju u Okrugu Osijek od 20. srpnja do 20. kolovoza 1945., te posebice prikazuje djelovanje hrvatske i srpske “reakcije”, zatim i rad Javnog tužiteljstva po odjelima, stanje u zatvorima i logorima u Okrugu Osijek, kao i provođenje Zakona o amnestiji i pomilovanju…...382 106. 1945., kolovoz 18./20., Slavonski Brod - Izvješće Okružne uprave narodnih dobara Slavonski Brod o proteklom radu, uz navod da je uglavnom obavljeno “podržavljenje i konfiskacija imovine iseljenih Nijemaca, Ustaša i ostalih narodnih neprijatelja”..........................................................................................387 107. 1945., kolovoz 20., Osijek - Izvješće Odsjeka za javni red i sigurnost Upravnog odjela Oblasnog NO-a za Slavoniju, Osijek o stanju na području Gradskog NO-a Osijek i okružnih NOO-a Osijek, Slavonski Brod, Nova Gradiška i Virovitica, koje između ostalog navodi podatke o broju iz političkih i(li) kriminalnih razloga uhićenih civilnih osoba i “neprijateljskih” vojnika, bjegunaca iz logora, te navodi i prebacivanje dijela logoraša iz logora Valpovo u logor Krndija, kao i istjerivanje većeg broja obitelji iz Petrijevaca (Valpovo) i ugušivanje pobune seljana do koje je tada došlo.........................................................................................................389 108. 1945., kolovoz 23., Slavonski Brod - Upravni odjel Okružnog NO Slavonski Brod izvješćuje Upravni odjel Gradskog NO Vinkovci o obustavi protjerivanja folksdojčera do daljnjeg naređenja i nalaže njihovo upućivanje u logore Valpovo i Krndija...............................................................................................................391 109. 1945., kolovoz 24., Zagreb - OZN-a za Hrvatsku, Zagreb u izvješću CK KP Hrvatske, Zagreb o stanju 22. kolovoza 1945. navodi i podatke za Okrug Slavonski Brod, uz upit za dopuštenje “mogu li bez suda na licu mjesta likvidirati nekoja lica”..........................................................................................................392

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement