Page 156

35. 1945., svibanj 7. Beograd

Naredba predsjednika Ministarskog savjeta i ministra Narodne obrane DF Jugoslavije Josipa Broza Tita podređenim štabovima i komandama o korištenju radne snage iz logora za folksdojčere _____________

MINISTARSTVO NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE GENERALŠTAB JUGOSLOVENSKE ARMIJE ORGANIZACIJSKO ODELJENJE Or. Pov. Br. 187 7. maja 1945. god. Beograd NAREDBA O UPOTREBI RADNE SNAGE IZ NEMAČKIH LOGORA Po izveštajima koji su mi stigli neracionalno se iskorištava ljudska radna snaga iz nemačkih logora u Vojvodini: Dobar deo ljudi i žena ne ide uopšte na rad, drugi rade kratko vreme,jer izgube velik deo vremena odlazeći do mesta rada i vraćajući se natrag. Ima ih mnogo koji uopšte nerado idu iz logora na rad. Međutim, poljoprivreda u Vojvodini oskudeva sada neobično mnogo u ljudskoj radnoj snazi. Da bi se Nemci i Nemice iz logora što bolje i racionalnije iskoristili za poljoprivredne radove naređujem da se nemačka ljudska snaga što više iskorištava na državnim dobrima u Vojvodini. Postupak u logorima mora da bude takav da Nemci rado idu na rad poljoprivredni dobijajući povlastice ako na to pristaju. Zbog nedostatka poljoprivrednih radnika u Vojvodini određujem općenito da se radna snaga iz nemačkih logora dok traje setva prvenstveno upotrebljavaju za poljoprivredne radove. Komandanti logora obaveštavaće me jedanput mesečno o raspodeli radnih snaga iz logora i o vrsti poslova koje ta radna snaga vrši. PRETSEDNIK MINISTARSKOG SAVETA I MINISTAR NARODNE ODBRANE J. B. Tito v. r. Da je prepis veran svome originalu t v r d i: M.P. _____________

Ovjereni prijepis, strojopis, ćirilica Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 1643 SNOS, kut. 18, fasc. 1 – HDA, Zagreb, 1491, kut. 6, fasc. 22 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom II, knj. 15, Beograd, 1982., str. 442.-443 – J. Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Zagreb, 2005., str. 355.

156

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement