Page 149

cijelog kotara po nekakav otpor, tako da je dolazilo do jačih bitki po selima.95 Ta činjenica izazvala je da su naše jedinice u mnogim selima bez dobrih informacija i točnih podataka nahvatale prilično ljudi i odvele ih sa sobom ili potukli u blizini sela.96 Mnogi od tih pohvatanih su stvarno krivci ali postupak koji su naše jedinice provele nad njima je izazvao mnogo straha kod naroda a što je opet u vezi sa prijašnjom neprijateljskom propagandom koja je svuda tulila da će partizani sve, poklati kada dođu. Koliko smo do sada mogli ustanoviti naše jedinice su odmah u prvim danima pohapsile oko ukupno 300 ljudi na cijelom kotaru. Za neke od tih se nezna a neki su nađeni slabo zakopani u blizini sela. Dešavalo se da su svinje izbacile lješeve. To je moralo da izazove priličnu nervozu. Međutim prolaskom naših jedinica narodna vlast se prilično stabilizovala i raznim naređenjima sprečeni su daljnji ispadi samovolje tako da se svuda kod naroda osjeća sve više povjerenja. Narod se sve više aktivizira općenito u izgradnji zemlje, davanju pomoći i učestvuje na raznim političkim manifestacijama. Tako je 1. maj proslavljen svečano i sam masovnim učestvovanjem naroda. Na zboru koji je priređen u Županji računa se da je bilo oko 2500 do 3000 osoba. Po selima županjskog kotara situacija je uglavnom slična. Najviše je bilo poteškoća u selima oko [Slavonskog] Šamca. Tu u početku naši drugovi nisu mogli da postave skoro nikakove organizacije. Slično je i u Štitaru. Ipak iz dana u dan se popravlja i u tim selima. Razlog radi koga je stanje u tim selima najgore je taj što je iz tih sela otišlo mnogo ljudi s neprijateljem. Koliko smo do sada zapazili oni se ne vraćaju kućama, dok su iz mnogih drugih sela mnogi koje je banda povukla sa sobom, došli svojim ku­ćama. Pored toga u blizini Sl. Šamca odmah preko Save postoje veće šikare u kojima se još uvijek zadržavaju ostaci razbijenih bandi a među tima imade sigurno ljudi iz naših sela. 95 O borbama na području Županje početkom travnja 1945., usp. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945, Druga knjiga (od Drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede), Beograd, 1958., str. 583.589.; Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XI, knj. 1, Beograd, 1971., str. 153.-341.; M. Colić, Pregled operacija na jugoslovenskom ratištu 1941-1945, Beograd, 1988., str. 354.-355. 96 Po nekim podacima, strijeljanih je bilo dvadesetak (poznata su imena nekolicine mjesnih prvaka HSSa i uglednih seljaka: Ivana Balentovića, Antuna Bušića, Mije Juzbašića, Josipa Kunčića, Nikole Nikolića, Đuke Svirčevića, Đuke Šokočića i Ilije Vincetića), a odvedeni su iz sela Andrijaševci, Bošnjaci, Cerna, Gradište, Podgajci, Rokovci, Soljani i Štitar. Usp. Z. Radelić, Sudbina pristaša HSS-a u Hrvatskoj 1945.1950., Časopis za suvremenu povijest, god. 27, br. 1, Zagreb, 1995., str. 89.; I. Ćosić - Bukvin, Hrvatska seljačka stranka i Cvelferija, Vinkovci, 2004., str. 174., te dok. br. 94. Poimenične (nepotpune) pokazatelje o ubijenim od strane JA u travnju i svibnju 1945. u Županji i okolnim selima (Drenovci, Vrbanja, Soljani, Slakovci, Bošnjaci, Račinovci, Rajevo, Gunja, Đurići, Strošinci, Šiškovci, Gradište), donose žrtvoslovi: M. Đidara (prir.), Popis drenovačkih stradalnika u Drugom svjetskom ratu, Hrašće, Časopisu za književnost, umjetnost, kulturu i povijest, br. 1, Drenovci, 1996.; I. Ćosić (prir.), Vrbanjci stradalnici Drugog svjetskog rata, Hrašće, br. 2, Drenovci, 1996.; T. Lunka, Poginuli i nestali žitelji Soljana u Drugom svjetskom ratu i poraću, Hrašće, br. 4, Drenovci, 1996.; I. Karaula (prir.), Žitelji Slakovaca stradalnici Drugog svjetskog rata i poraća, Hrašće, br. 5, Drenovci, 1997.; I. Karaula (prir.), Prilog popisu stradalnika sela Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu i poraću, Hrašće, br. 6, Drenovci, 1997.; G. Pavlović (prir.), Račinovačke žrtve II. svjetskog rata i poraća, Hrašće, br. 7-8, Drenovci, 1997.; S. Bogutovac (prir.), Rajevčani stradalnici u Drugom svjetskom ratu i poraću, Hrašće, br. 9-10, Drenovci, 1997.; S. Bogutovac Gunjanci stradalnici u Drugom svjetskom ratu, Hrašće, br. 11, Drenovci, 1998.; S. Bogutovac, Đurićani - stradalnici u Drugom svjetskom ratu i poračju, Hrašće, br. 15, Drenovci, 1999.; I. Ćosić (prir.), Popis žrtava iz sela Strošinci od 1941.-1945. godine, Hrašće, br. 19, Drenovci, 2000.; M. Šarčević, Žrtve Drugoga svjetskog rata iz županjskog kraja, Putujući Slavonijom, Godišnjak za povijest, kulturu, pouku i razonodu, br. 22, Vinkovci, 2004.

149

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement