Page 141

c/ Dozvole boravka za sve strance kojima se dozvoljava boravak u gradu. d/ Dovoljan broj uputnica s kojima će biti upućeni svi stranci koji su došli u grad poslije 1.IX.1941. a kojima nije dozvoljen boravak u gradu. e/ Dovoljan broj privremenih legitimacija za sve ostalo stanovništvo grada iznad 14 godina. f/ Potreban broj zabilježica prema priloženim formularima za sve napred navedene dozvole boravka, uputnica, legitimacija i t.d. 8./ Treći dan izdaje Povjerenstvo OZN-e IV. proglas, u kojem poziva sve stanovništvo koje se je nastanilo - doselilo u grad poslije 1.IX.1941., da se prijave na za to odredjenim mjestima /za koje je najbolje uzeti školske prostorije/. Svakom strancu koji se prijavi izdat će se upitni arak, koji je on dužan popuniti i slijedećeg dana na istom mjestu gdje ga je primio popunjen predati. Kod ovoga popisa biti će na svakom mjestu po jedan ili više drugova od OZN-e koji će kontrolisati upitne arke i ljude koji dolaze na prijavljivanje. Od Povjerenstva OZN-e upravni odjeli dobit će spisak koji će se stranci protjerati iz grada i time je potrebno odmah izdati uputnicu u zavičajnu općinu, a ostalima koji ostaju izdaju Upravni odjel Gradskog NOO-a privremenu dozvolu boravka. Ove uputnice kao i dozvole zavodit će se u zabilježnice koje će se ustrojiti. /Organi OZN-e izvršit će hapšenje sumnjivih stranaca/. 9./ Nakon što smo dovršili ovaj posao izdajemo proglas da se prijavi sve stanovništvo starije od 14 godina. U proglasu je potrebno navesti koji dan, na kom mjestu i koji kvartovi, ulice ili koja imena da se prijave, da se nebi stvarale gužve kod popisa. Za popisna mjesta najzgodnije je uzeti škole i predvidjeti potrebno pisarsko osoblje. Svaki koji dodje da se prijavi mora sobom da donese svoje najnovije isprave t.j. legitimaciju, domovnicu, krsni list i najnoviju fotografiju. Kod ovoga popisa potrebno je da su prisutna dva gradjana, koja svojim potpisima u prijavnoj knjizi potvrdjuju da je to stvarno onaj gradjanin koji se prijavljuje t.j. identitet istoga. Svakom će se kada se prijavi izdati privremena legitimacija za kretanje po gradu, koja se zavodi u knjigu izdanih privremenih legitimacija, a vlasnih iste potpisuje u knjigu da ju je primio. Stare legitimacije se zadrže. 10./ U svim slučajevima stajati u tijesnoj vezi sa organima OZN-e i po svim pitanjima biti suglasan i gledati da ne dodje do nekih nesuglasica. Svi drugovi koji ulaze prvih dana u grad moraju imati propusnicu izdanu od upravnih odjela okružnih NOO-a. Okružni NOO-i dozvolit će u grad: članovima izvršnog NOOa, referentima i najpotrebnijem činovništvu, pomoćno osoblje te miliciji. Za daljni rad poslužite se već prije dobivenim direktivama, a i dobit će te nove od strane ovog Upravnog odjela. U svemu se pridržavati datih uputstava i gledati da u oslobodjeni grad dodjemo stvarno kao oslobodioci. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Pročelnik: /M.P. /Predsjednik: Tencer Antun v.r. Tadijanović v.r. ______________________________________

141

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement