Page 14

83. 1945., srpanj 13., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 13. srpnja 1945. o najznačajnijim problemima, osobito stavovima Katoličke crkve i političkom stanju, posebice u Slavoniji..................................283 84. 1945., srpanj 14., Zagreb - Javni tužitelj Hrvatske, Zagreb izvješćuje javnog tužitelja DF Jugoslavije, Beograd o političkim prilikama u Hrvatskoj te ukazuje na niz poteškoća, znatnim dijelom u Slavoniji i Srijemu, nastalih uz ostalo i samovoljom JA, OZN-e, Narodne milicije i raznih organa “narodnih” vlasti......285 85. 1945., srpanj 14., Osijek - Izvješće Upravnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju, Osijek o stanju na području Gradskog NOO-a Osijek i okružnih NOO-a Osijek, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Vinkovci, koje između ostalog navodi podatke o broju iz političkih i(li) kriminalnih razloga uhićenih civilnih osoba i “neprijateljskih” vojnika (“križara”, bjegunaca iz logora, dezertera).......287 86. 1945., srpanj 14., Slavonski Brod - Upravni odjel Okružnog NOO-a Slavonski Brod nalaže Upravnom odjelu Kotarskog NOO-a Đakovo da je zabranjeno svako posjećivanje logoraša i zadržavanje ili kretanje u blizini logora Krndija, a prekršitelji će biti najstrože kažnjeni................................................................289 87. 1945., srpanj 17. - Pregled i stanje u vojnim zarobljeničkim logorima za Nijemce i Austrijance u Slavoniji......................................................................................290 88. 1945., srpanj 18., Zagreb - Iz zapisnika sa sjednice CK KP Hrvatske, Zagreb održane 18. srpnja 1945. o najznačajnijim problemima i političkom stanju i zadatcima.............................................................................................................294 89. 1945., srpanj 18., Zagreb - Zemaljska komisija za repatriaciju Nijemaca pri MUP-u FD Hrvatske, Zagreb izvješćuje Okružnu komisiju za repatriaciju pri Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Virovitica o internaciji i iseljavanju/ protjerivanju folksdojčera....................................................................................295 90. 1945., srpanj 19., Osijek - Upravni odjel Kotarskog NOO-a Osijek dostavlja Upravnom odjelu Okružnog NOO-a Osijek popis članova Kulturbunda sa svrhom protjerivanja, odnosno interniranja u logor i prilaže brojčane podatke o njemačkim obiteljima Kotara Osijek koji se upućuju u Radni logor Valpovo.......296 91. 1945., srpanj 20., Suhopolje (Virovitica) - Zapisnik sa sastanka boraca Suhopolja upućen Andriji Hebrangu, u kojem prosvjeduju protiv kolonizacije Srba u Viroviticu, masovnog protjerivanja katolika iz kotara Virovitica te ubijanja zarobljenih Hrvata...............................................................................................298 92. 1945., srpanj 21., Osijek - Presuda Suda za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za Okrug Osijek-Virovitica članovima ravnateljstva Drava d.d. za proizvodnju šibica u Osijeku, Janku Šusteru, dr. Vjekoslavu Henglu, Milanu Blažekoviću i dr. Milovanu Pinteroviću iz Osijeka za privrednu suradnju s okupatorom..........................................................................................................304

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement