Page 132

u sastavu našeg pokreta, moglo se znati odmah da i ta organizacija spada pod naše rukovodstvo, to znači pomoć i kontrolu, i bilo je skroz nepravilno što se nismo više interesovali o formi odnosa sa OZN-om, da bi mogli, naročito ono prvo vreme, dati odgovarajuću pomoć, da bi izbegli razne politički štetne pojave u vezi rada nekih organa OZN-e. Pre oko 2 meseca, ako ne više, to pitanje je razjašnjeno i poslato s objašnjenjem svim sreskim rukovodstvima kako treba postaviti kontakt s OZN-om. Međutim, i posle toga pisma, pa i usmenog objašnjenja, i dalje su se protezale uglavnom stare greške sve do pre kratkog vremena, kada su sreska rukovodstva ponovno upozorena kako da se provede u život pravilan odnos s OZN-om. Stvar se sastoji u ovome: briga za borbu protiv neprijatelja razne vrste na terenu jest i pored postojanja OZN-e i dalje stalna dužnost svih naših partijskih i ostalih organizacija, samo što pitanje hapšenja (da li će i kada biti uhapšen) kao i vođenja istrage protiv krivca ne može više biti stvar svakog pojedinog našeg aktiviste, ćelije, odbora, niti ma kojih drugih organizacija, do samo i isključivo stvar jedino OZN-e. Već ovo objašnjenje dovoljno govori kako i na koji način treba tu borbu voditi. Konkretno, partijska ćelija u selu ima utisak na osnovu izvesnih razloga da je ovaj ili onaj u selu neprijatelj. Ona će o tome obavestiti SK sa detaljnim podacima o neprijatelju, a SK će dostaviti OZN-i, koja će čitavu stvar ponovno proveriti i ukoliko postoji dovoljno razloga, izvršiti hapšenje, povesti istragu, ako je kriv poslati ga na sud i tamo će mu biti suđeno. Druga stvar, kada se neki neprijatelj likvidira, sud će poslati presudu SK (sreskom odboru), a ovaj će u saglasnosti sa mesnom organizacijom izvršiti obnarodovanje presude, dajući joj onakav značaj, onakvu širinu koliko [je] sam slučaj likvidiranoga više ili manje značajan, to znači da moramo obavezno nastojati da fizički likvidirajući neprijatelja izvršimo i njegovu političku likvidaciju i to svakako na osnovu moćnih argumenata, koje će svaka ta presuda sadržati i samim time učvršćujemo položaj naših narodnih vlasti u narodu. Ali politička likvidacija neprijatelja treba da se izvrši u prvom redu i pre njegove eventualne fizičke likvidacije, što znači da ovde organi OZN-e treba da pomognu da se argumenti protiv nekog neprijatelja na vreme dostave partijskim i drugim organizacijama toga terena, koji će odmah pristupiti raskrinkavanju neprijatelja, da bi narod, budući na vreme obavešten i sam tražio zasluženu kaznu za navedenoga. Međutim, postoje slučajevi da OZN-a ne nađe za shodno da odmah obavesti partijske i druge organizacije o tome da je neko sumnjiv na njihovom terenu, pa čak zašto je uhapšen, jer se može dekonspirisati stvar kod eventualne neprijateljske grupe koja je sa tim sumnjivim ili uhapšenim povezana. Ali u svakom slučaju ostaje zadatak svih naših organizacija da bdiju u borbi protiv neprijatelja na terenu, nalazeći se u najužem kontaktu sa OZN-om kojoj moramo dovoljno da pomognemo. Milicija Kod nas je u Sremu milicija od svog obrazovanja, prvih dana po oslobođenju pa sve do u najskorije vreme, predstavljala jedan ozbiljni politički problem i može se komotno reći da se ovom pitanju zaista nije obratila pažnja koju zaslužuje. Ako se malo udubimo u to pitanje, odmah će nam biti jasno koliko je delikatna dužnost koju milicija treba da vrši. Naši organi reda i mira ne smeju, svakako, ni po čemu ličiti na staru policiju i

132

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement