Page 128

Okružna komisija ocjenjuje na temelju dokaznog materijala, kojim raspolaže, da li je utvrdjeni ratni zločinac ili njegov pomagač počinio djelo, radi kojeg mu prijeti kazna konfiskacije imovine. Kad ocijeni da takav slučaj predleži, odredit će se da Općinska /Gradska/ komisija izvrši popis imovine. U važnijim slučajevima t.j. kad se radi o imovini veće vrijednosti ili veće važnosti za narodno gospodarstvo, izaslat će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” okružne komisije delegata, koji će izvršiti popis zajedno sa članom Općinske /Gradske/ komisije zaduženim u smislu ovih uputstava i eventualno uz sudjelovanje stručnjaka. Član Općinske /Gradske/ komisije zadužen popisom neprijateljske imovine obavlja popis - ako kod utvrdjivanja imovine ne sudjeluje delegat “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije - s jednim članom NOO‑a i eventualno stručnjakom. Kad je popis izvršen, dostavlja ga Općinska /Gradska/ komisija “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije. “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije, nakon što je primio popis imovine podnest će Upravnom odjelu Okružnog NOO-a prijedlog, da se imovina stavi pod privremenu upravu i nadzor. Prijedlogu će priklopiti jedan primjerak popisa imovine sastavljenog po obrascu A. Istovremeno će Okružna komisija pokrenuti postupak protiv vlasnika imovine kod nadležnog kaznenog suda, u koliko taj postupak nije već pokrenut. preko javnog tužioca77 Ujedno će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije priposlati “Otsjeku za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije drugi primjerak popisa imovine uz izvještaj, kad je upravnom odjelu Okružnog NOO‑a stavio prijedlog za privremenu upravu i nadzor, te da li, kad i kod kojeg suda je pokrenuo postupak. Ako je utvrdjeni ratni zločinac ili njegov pomagač umro naravnom smrću ili poginuo, a počinio je djelo, radi kojeg bi mu da je živ prijetila kazna konfiskacije imovine, predložit će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije Upravnom odjelu Okružnog NOO‑a, da se njegova ostavina stavi pod privremenu Upravu i nadzor istovremeno će “Otsjek za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije dostaviti nadležnom javnom tužiocu dokazni materijal, da na temelju istoga ishodi presudu o konfiskaciji imovine. Kod ustanovljenja ostavine, stavljanja predloga Upravnom odjelu Okružnog NOO-a pokretanja sudskog postupka putem javnog tužioca i izvještavanja “Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Zemaljske komisije postupit će Okružna komisija u smislu uputa u prednjim stavovima ovoga člana. Zemaljska komisija konačno odlučuje, imali mjesta prijedlog da se imovina stavi pod privremenu upravu i nadzor i pokretanju postupka kod suda. Čl. 9 Svi organi vlasti, svako vojno lice i svaki gradjanin dužni su na zahtjev komisije ili njenih pomoćnih organa davati sva obavještenja, te pružiti im u radu bez posebnog zahtjeva svaku potrebnu pomoć. 77

128

Dopisano rukom.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement