Page 127

Prijedlog će se u slučajevima pod a/ i b/ staviti i prema tome imovina ratnog zločinca ili njegovog pomagača pronalaziti i utvrditi samo, ako je počinjeno djelo, za koje počinitelju prijeti kazna konfiskacije imovine. Prijedlog se neće staviti i Zemaljska komisija nije ovlaštena preduzeti bilo koje radnje u smislu ovih Uputstava, kad je sud već donio pravomoćnu presudu. Čl. 5 Komisija prikuplja podatke i dokazala o imovini obuhvaćenoj u čl. 3 ovih Uputstava i to o sadanjoj imovini ratnih zločinaca i njihovih pomagača, te njihovoj imovini, koji su oni otudjili od 6 aprila 1941, pošto su svi pravni poslovi zaključeni od ratnih zločinaca i njihovih pomagača od 6 aprila 1941 čl. 5 Odluke Pretsedništva AVNOJ-a od 21/11.1944 o prelazu u Državnu svojinu neprijateljske imovine i t.d. oglašeni ništetnim. Čl. 6 Popis imovine vršit će se uz sudjelovanja stručnjaka naročito kad se radi o industrijskim postrojenjima ili stvarima ili pravima, čiji opis traži stručno poznavanje. Popis treba da je potkrijepljen po mogućnosti izvadcima iz zemljišne knjige, trgovačkog registra i sl. Popis ima biti sastavljen u dva primjerka po obrascu pod a) koji se prilaže. Čl. 7 Zemaljska komisija postupa u smislu ovih upustava sama ili preko svojih organa Okružnih, Općinskih i Gradskih komisija. Kod Zemaljske komisije osnovat će se “Otsjek za neprijateljsku imovinu”. S ovim otsjekom zadužit će se jedan član Zemaljske komisije, kojemu će se dodijeliti potrebno pomoćno osoblje. Kod Okružne komisije osnovat će se “Otsjek za neprijateljsku imovinu”, koji će se zadužiti jedan član Okružne komisije, kojemu će se dodijeliti potrebno pomoćno osoblje. Kod Općinske /Gradske/ komisije zadužit će se jedan član Općinske /Gradske/ komisije prikupljanjem podataka i dokazala o imovini ratnih zločinaca i njihovih pomagača. Općinska /Gradska/ komisija izvjestit će “Otsjek za neprijateljsku imovinu Okružne komisije o licu, koje je zaduženo radom oko ustanovljenja neprijateljske imovine. Okružna komisija izvjestit će Zemaljsku komisiju o rukovodiocu Otsjeka za neprijateljsku imovinu” Okružne komisije kao i o članovima svojih područnih Općinskih /Gradskih/ komisija, koji su zaduženi sa radom u smislu ovih Upustava. Čl. 8 Van snage br. 292/I. Ni119 Odj.[el] za nepr.[ijateljsku] imov.[imovinu] / Zem.[aljska] kom.[omisija]76 76

Dopisano rukom.

127

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement