Page 123

26. 1945., ožujak 5.

Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača ZAVNOH-a izvješćuje sve okružne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača da trebaju “od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države”, te prilaže upute za rad _____________

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBODJENJA HRVATSKE ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRDJIVANJE ZLOČINA OKUPATORA Broj: 565/45 - dne 5 marta 1945 SVIMA OKRUŽNIM KOMISIJAMA za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Članom 4 stav 2 Odluke Predsjedništva AVNOJ-a o prolazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i.t.d. od 21. novembra 1944 povjeren je Državnoj i Zemaljskim komisijama za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagača nov i vrlo važni zadatak. Uz svoj dosadanji zadatak, da utvrde ratne zločine i iz njih proizašle štete, komisije će od sada stavljati predloge za privremeni prelaz imovine ratnih zločinaca i njihovih pomagača, kojima radi njihovih djela prijeti kazna konfiskacije imovine, pod upravu i nadzor Države. Priložena Uputstva od 22 februara 1945 br. 564/45 sadržavaju upute za rad na tom zadatku. Uputstva umnožite i dostavite svim vašim područnim Općinskim komisijama. Uz Uputstva se primjećuje: 1/ kod ocjene, da li se radi o djelu, radi kojeg počinitelju prijeti kazna konfiskacije imovine /Čl. 6 stav 1/ bit će mjerodavna težina djela i posljedice, koje su iz njega proizašle. 2/ kad okružna komisija stavi prijedlog, da se pokrene sudski postupak dostavit će sudu odnosno javnom tužiocu jedan primjerak preslušnih zapisnika i “Podataka”, dok će ovaj zemaljskoj komisiji dostaviti drugi primjerak preslušnih zapisnika i 2 primjerka “Podataka”. U prijedlogu sudu odnosno javnom tužiocu za pokretanje sudskog postupka treba navesti kojemu Okružnom NOO-u i kada je stavljen prijedlog za privremeni prelaz imovine pod upravu i nadzor.

123

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement