Page 122

našu državu ako mi uspemo da većinu tih činovnika i stručnjaka iskreno privežemo za narodnooslobodilački pokret. /…/ 7. Da bi se ispravio pogrešan stav prema Mađarima, koji bi svakako izazvao krupne političke posledice, Oblasni komitet daje uputstvo kako će se postupiti prema mađarskoj manjini kod nas u Sremu: sve Mađare koji nisu zločinci, a to znači koje ne treba streljati, treba odmah popuštati iz logora uz objašnjenje da mađarska manjina kao celina ne snosi odgovornost za nedela koja su počinili mađarski okupatori nad srpskim narodom i da se oni zaista puštaju na slobodu i smatraju kao ravnopravni građani u novoj Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji. Treba ih pozvati da dobrovoljno, ali zaista dobrovoljno, stupe u redove NOP i speru sa sebe ljagu koju su im naneli Hortijevi đelati. Mogu da stupe u radne jedinice, ali samo dobrovoljno. Ko ne želi ni jedno ni drugo, može da živi slobodno kod kuće.72 /…/ Obavezujemo sve sreske komitete da ovu direktivu prorade na svojim sastancima o do kraja provedu u život.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! S drugarskim pozdravom M.P.73 Za Ob. k. KPJ za Srem Mamroz [v.r.] _____________

Izvornik, strojopis Istorijski arhiv Srbije, Beograd, SK SKS Šid, kut. 1 Lj. Vasilić (prir.), Okružni komitet KPJ za Vojvodinu 1944-1945, Novi Sad – Sremski Karlovci, 1978., str. 394.-396.

72 O odnosu NOV i PO Jugoslavije/JA i novouspostavljenih komunističkih vlasti prema Mađarima u Vojvodini potkraj i neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, koji se je kretao u rasponu od drastičnog kažnjavanja skupina i pojedinaca i egzekucija koje je provodila OZN-a do skupnih i pojedinačnih suđenja Vojnih sudova, usp. A. Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad, 1996., str. 200.-209. 73 Okrugli pečat: Oblasni komitet Komunističke partije za Srem (u sredini zvijezda petokraka sa srpom i čekićem).

122

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

pzi_2a  

DOKUMENTI SLAVONIJA, SRIJEM I BARANJA Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavons...

Advertisement