Page 89

12. 1945., siječanj 30.

Izvješće o radu IV. sekcije OZN-e za zagrebačku oblast u razdoblju od 8. prosinca 1944. do 30. siječnja 1945., upućeno IV. odsjeku OZN-e za Hrvatsku, posebice o vođenju evidencija i broju upisanih u njih _____________ Odsjek Zaštite Naroda Za Zagrebačku oblast IV. sekcija Broj 20/1945. Dne 30. siječnja 1945. Odjelu Zaštite Naroda Hrvatske IV. odsjek Izvještaj o radu od 8. XII. 1944. – 30. I. 1945. Poslovanje ove sekcije za vrijeme od 8. XI. 1944. do 30. I. 1945. kretalo se kako slijedi: U kartotečne listove unešeno je daljnjih 822 lica tako, da isti sada broje 2828; U evidencije po okruzima uneseno je novih 393 lica t.j. od rednog broja 3946 do red. broja 4339; U vojnoj evidenciji, koja obuhvaća cijeli teritorij uključivo i grada Zagreba, uvedeno je novih 1882 lica, od rednog broja 4164 do 6046; Spisak za provjeravanje lica grada Zagreba povečao se za daljnjih 164 lica tako da isti sada sadrži 906 lica; Spisak istražnog materijala obuhvaća sada 103 predmeta t.j. u gornjem razdoblju unešeno je 19 novih. Za lica osudjena na prisilni rad kao i za streljana lica osnovane su nove evidencije po abecednom redu, budući da stare evidencije radi većeg broja ovih lica nisu više bile pregledne. Prva evidencija broji 524, a druga 458 lica; u evidenciju streljanih unešna su lica streljana do konca 1943. godine. Osim ovih evidencija vodi se evidencija lica, za koje su podaci uzeti iz neprijateljske štampe i Narodnih novina, koja broji 244 stavke, zatim evidencija židovskih i srpskih radnji u Zagrebu, preuzetih po ustašama ili drugim osobama. Obavljeni su nadalje još slijedeći poslovi: sredjene su i sa popisom odaslane nadležnim opunomoćeništvima karakteristike novopridošlih u NOV; sredjene su i unesene u album sve slike agenata s kojima je raspolagala ova sekcija. Slike su snabdjevene potrebnim

89

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement