Page 68

to izvrši. Sud je ispitivao čitavu stvar i prema ishodu istrage donosio odluke. Raznim dopisima pokazivali smo OZN-i Italije na njihove nedostatke, ukazujući im ujedno i rad našeg suda i način na koji on donosi odluke. U početku nismo naišli na dovoljno razumijevanje. Dapače kad smo u jednoj stvari tražili nove podatke odgovoreno nam je da imamo da donosimo odluke prema podacima i mišljenju koje su nam dostavljeni i da stvar dalje ne istražujemo. Bez obzira na to, mi smo odluku donijeli samostalno, a njima smo objasnili kada i ko bi mogao da izvršava ono što su oni tražili. Ujedno smo tražili razjašnjenje od Oblasnog Vojnog suda. Kasnije su se uvjerili da je naš stav bio ispravan, te su mnogo bolje radili i odnos prema sudu se popravio. Posao oko zatvorenika iz Italije bio je dosta težak, jer su oni djelovali pod sasvim novim prilikama, različitim od onih koji su bile u našoj zemlji. -.I Z VADAK IZ IZVANREDNOG IZVJEŠTAJA VOJNOG SUDA VIII KORPUSNE VOJNE OBLASTI NOVJ VIJEĆA PRI KOMANDI CETINSKOG PODRUČJA Komanda mjesta Omiš javili mi je u augustu da je u prisustvu druga Venka, zamjenika komandanta, druga Dumičića, politkomesara i Marčić Ante, sekretara Kotarskog komiteta K. P. H. Omiš i drug “Bugo” obav. povj. kotara, streljan Sardelić Joso Stipanov radi špijunaže i održavanja veza sa neprijateljem, a streljanje je izvršeno 3. VIII. To je dakle učinjeno premda sam dana 7. VII. lično dao drugu Dumičiću uredbu i protumačio mu je prigodom njegovog dolaska u Komandu cetinskog područja. Štab mosorskog partizanskog odreda streljao je 2 milicionera, a kad sam ih upozorio, odgovorili su da od Štaba srednjo dalmatinske grupe odreda nisu upoznati s Uredbom od svibnja o. g., te da su streljanje izvršili prema postojećoj staroj uredbi o vojnim sudovima, a da ubuduće takove nepravilnosti neće napraviti. -.EKSPERTNI IZVJEŠTAJ O RADU PODNESEN VOJNOM SUDU VIII KORPUSNE VOJNE OBLASTI OD PODRUČNOG VIJEĆA OD KOMANDE KNINSKOG PODRUČJA NA KONFERENCIJI OD 10-XII-1944. GODINE U SPLITU ODNOSEĆI SE NA ODNOS OVOG PODRUČNOG VIJEĆA PREMA OZNI. Narodna vlast i OZNA su naše oko.One motre političku situaciju i političko kretanje. Njima je poznato narodno mišljenje, one trebaju da nas upoznaju sa time na način da one zadržavaju značaj Narodne vlasti, ali tako da nam ne krnje naš sudački autoritet, niti da nas prisiljavaju da ga sami kršimo. Najvažnija je svrha Narodnog suda da sadrži sklad između narodne volje i formalne strane sudjenja, tako da ćemo najbolje biti na liniji Narodne Oslobodilačke borbe. Pogoditi pravu mjeru, znači ispravno suditi, a tu OZNA i Narodna vlast kod naše dobre volje mogu mnogo da pomognu i da doprinesu.

68

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement