Page 67

sam se 13 novembra vratio iz Benkovca u Zadar našao sam javni oglas o strijeljanjima, dobio od OZN-e formalnu prijavu i svemu dao redovnu sudsku formu sa potpisima članova vijeća i pohranio u sudski arhiv. Presudu i ostale spise sam dostavio Vojnom sudu Korpusne vojne oblasti na uvid. Zadar, 7-XI/44 Istražitelj, poručnik Potpis nečitljiv

N. Radan 8 Kuzmanić 9 Molnar 12 Šolić 12-6 Duplančić 12-6 Spadoni 9 Luetić 30 Katić 9

Predsjedatelj komandant, kapetan Mirko Obrić Kunčić Ante Sinj

-.I Z VADAK IZ IZVANREDNOG IZVJEŠTAJA VOJNOG SUDA VIII KORPUSNE VOJNE OBLASTI NOVJ VIJEĆA PRI KOMANDI SREDNJE DALMATINSKOG OTOČKOG PODRUČJA U radu našeg suda pojavio se je početkom o. g. i jedan novi momenat, a to je primanje zatvorenika iz Italije, gdje su još od oktobra prošle godine počele da djeluju naše vlasti. Taj momenat je važan obzirom na specijalne prilike koje su na ovom području vladale, kao veza s inostranstvom i uspostavljanje širih odnosa s inostranstvom i saveznicima. Uhapšenici sprovedeni su na Vis ne samo zbog djela koja su počinili od prije kao ustaše, četnici i razni špijuni, već su djelovali protiv NOP u inostranstvu. Vlasti u Italiji nisu imale posebnih ovlaštenja od hapšenja tih lica, a niti su u Italiji imali kakvo pravo eksteritorijalnosti, već je sve bilo, zasnovano na dobrim savezničkim odnosima. -o0oTrebalo je duže vremena dok smo bar donekle sredili naše odnose s OZN-om u Italiji, a ti nesporazumi poticali su uglavnom iz tri razloga: 1./ Nedovoljno poznavanje rada i organizacije našeg suda i prilika pod kojim radi, 2./ Odnosi koji trebaju da budu izmedju OZN-e i suda i 3./ Neuredjeno pitanje OZN-e u Italiji i Visu s onom u Italiji. OZN-a je nama, odnosno Komandi područja, slala sve zatvorenike i Komanda, kao, i Štab mornarice predavali su ih našem sudu. Uhapšenici u dosta slučajeva nijesu bili saslušani u Italiji, podaci su bili manjkavi. Redovno je u popratnom pismu bilo sadržano mišljenje OZN-e kakva odluka treba o zatvorenicima da se donese i tražili su da se

67

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement