Page 55

o stanju i promjenama u tim logorima. Kažnjenički logori su pod komandom Korpusne Vojne Oblasti i suda. U njima je bilo za vrijeme mog boravka u Slavoniji oko 1.000 ljudi, od kojih su neki u medjuvremenu, na osnovu naredjenja G.Š.H. pušteni, odnosno uvršteni u jedinice. Logori za internaciju su pod rukovodstvom II. sekcije O.Z.N.-e. U tim logorima bilo je oko 300 interniranih. /…/ _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 2.25.

9. 1945., siječanj 10.

Ovlaštenje general-majora Ivana Rukavine zapovjednika Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju NOVJ potpukovniku Đuri Kladarinu, da može u Vojvodini prema svojem nahođenju pregledavati logore za Nijemce/ folksdojčere, kao i mjesta iz kojih njemačko stanovništvo nije iseljeno ili internirano, te pojedine osobe uhićivati odnosno postupati prema svojim procjenama _____________ VOJNA UPRAVA ZA BANAT, BAČKU I BARANJU Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije Br. 129 10 januara 1945 g.11 O V L A Š Ć E NJ E Ovim ovlašćujem druga p. pukovnika Kladarin Đuru12 da može na terenu Vojvodine pregledati sve logore Nemaca i Nemica, mesta sa evakuisanim nemačkim stanovništvom kao i mesta iz kojih nemačko stanovništvo nije evakuisano, nadalje da po

11 12

Pečat, ćirilica. Rukopis, ćirilica.

55

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement