Page 51

6. 1944., prosinac 1.

Kotarski komitet KPH Đakovo izvješćuje Okružni komitet KPH Slavonski Brod, o protjerivanju njemačkih, mađarskih i ustaških obitelji iz sela pod partizanskom vlašću _____________ Kotarski komitet KPH Djakovo Dne, 1. XII. 1944. Okružnom komitetu KPH BROD POLITIČKI I Z V J E Š TAJ /…/ Sama politička situacija popravlja se. Pred nama su bili problemi upoznati narod o Sporazumu Tito Šubašić, raskrinkavanje unutarnje i vanjske reakcije po čemu smo i radili i narodu je objašnjavano na masovnim sastancima i zborovima, što je i imalo dobar učinak. Nadalje bio je problem istjerati neprijateljske familije Njemaca i ustaša, što je već do sada skoro u potpunosti učinjeno. Narod je to gledao nejasno i zauzimao pomirljiv stav, ali kada smo im objasnili razumjeli su, dok u selu Bračevcima narod je branio ustaške familije, samo radi toga što se boje upada neprijatelja i osvete na partizanskim familijama, zbog toga je dolazilo do intervencije, za iste. Iseljavanje Njemačkih familija nije narod protestirao i narod odobrava i tako je izvršen izgon Njemačkih familija na Opć. Bračevci. U selu Bračevcima 4 Njemačke, 1 ustaška familija, u selu Bučju 1 Njemačka familija, u Potijanima 7 Njemačkih familija. Na Opć. Drenje istjerane su neke ustaške, Njemačke i Madjarske familije. U selu Kućancima, Drenju i Preslatincima. U selu Drenju pomagala je i vojska tako je došlo do slučaja da se 1 Madjar kog se je selilo bunio i suprotstavljao tako da ga je 1 drug ubio iz puške. Premda su zato opravdani razlozi kod naroda je to loše djelovalo, naročiti prema pravilima da nitko neće biti sudjen bez prethodnog sudskog postupka. Imovina istih familija konfiskovana je prevozi se u magazin Opć. NOO-a Drenje, pošto je nije moguće prebaciti u Levanjsku ili Breznicu, radi nevremena i pomanjkanja sprege. /…/ Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Za komitet : _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1220, 165/6719

51

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement