Page 50

Član 9 Upravu i nadzor nad imovinom koja u smislu ove Odluke prelazi u vlasništvo, odnosno pod upravu države, vrši Državna uprava narodnih dobara u koju ulaze i pretstavnici federalnih jedinica. Broj članova ove uprave odredit će Povjerenik za trgovinu i industriju. Članovi uprave postavljaju se rješenjem Povjerenika za trgovinu i industriju, u sporazumu sa Povjerenikom za ekonomsku obnovu i Povjerenikom za financije. U Državnoj upravi narodnih dobara ustrojit će se potreban broj otsjeka prema glavnim privrednim granama. Član 10 Državna uprava narodnih dobara ovlašćena je da preuzima sve pravne radnje koje iziskuje uredno upravljanje preuzetih dobara. U djelokrug Državne uprave narodnih dobara ulazi naročito: l. da na temelju rješenja i uputa Povjerenika za trgovinu i industriju postavlja kod preuzetih dobara uprave, odnosno sekvestre i da im daje direktive za racionalno iskorišćavanje tih dobara; 2. da utvrdi imovno stanje, aktivu i pasivu dobara koja prelaze u upravu Državne uprave narodnih dobara; 3. da odlučuje na koji će se način preuzeta dobra iskorišćavati na opće dobro naroda kao cjeline. Član 11 Bliže odredbe o djelokrugu i organizaciji Državne uprave narodnih dobara propisat će Povjerenik za trgovinu i industriju posebnim pravilnikom. Član 12 Ova Odluka stupa na snagu danom obnarodovanja. 21 studena 1944 godine Beograd Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije Tajnik Rodoljub Čolaković, s. r.

Pretsjednik Dr. Ivan Ribar, s. r. _____________

Službeni list Demokratske federativne Jugoslavije, god. I, br. 2, Beograd, 6. veljače 1945., str. 13.-14. – S. Nešović (prir.), Zakonodavni rad Predsedništva Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Pretsedništva Privremene narodne skupštine DFJ (19 novembra 1944 – 27 oktobra 1945) po stenografskim beleškama i drugim izvorima, Beograd,1951., str. 17.-20.

50

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement