Page 32

No – broj NO – Narodni odbor NOB – Narodnooslobodilačka borba NOO – Narodnooslobodilački odbor NOP – Narodnooslobodilački pokret NOV – Narodnooslobodilačka vojska NOV i POJ – Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije NOVH – Narodnooslobodilačka vojska Hrvatske NR – Narodna Republika NRH – Narodna Republika Hrvatska o. g. – ove godine o. m. – ovog mjeseca o. mj. – ovog mjeseca OK – oblasni/okružni/općinski komitet OK KPH – oblasni/okružni/općinski komitet Komunističke partije Hrvatske opć. – općina or. br. – organizacijski broj ov. g. – ove godine OVRA – Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell' Antifascismo OZN-a – Odjel za zaštitu naroda p. oficir – podoficir p. pukovnik – podpukovnik Part. – partija pk. – pokojnog POJ – Partizanski odredi Jugoslavije pok. – pokojnog polit. komesar – politički komesar Pov. – povjerljivo Pov. Br. – Povjerljivo broj

32

PPK – protiv pete kolone Prol. div. – proleterska divizija r. – rođen/rođena reg. br. – registarski broj rkt. – rimokatolik ROC – Rajonski obavještajni centar s. – selo S. O. – službeno odsutan s. r. – svojeručno sek. – sekcija SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije Spom. – Stanica poljoprivrednog oruđa i mašina SS – Schutzstafel Str. Pov. – strogo povjerljivo Sud. br. – Sudski broj t. – točka t. g. – tekuće godine u. z. – u zamjenu Ud. divizija – Udarna divizija ud. grupa – udarna grupa UDB-a – Uprava državne bezbjednosti UNS – Ustaška nadzorna služba v. r. – vlastoručno VA VII – Vojni arhiv Vojnoistorijskog instituta, Beograd, Srbija i Crna Gora voj. obl. – vojna oblast VS – Vojni sud VŠ – Vrhovni štab ZAVNOH – Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Hrvatske Zgb. – Zagreb želj. – željeznički

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement