Page 317

na tavanu Okružnog narodnog suda i postoji mnogo vjerojatnosti da su se Vidoš Vlado i Željeznak Josip udavili prilikom prelaska preko Korane. Smrt fašizmu – Sloboda narodu. Načelnik: Major Novaković v.r. Za točnost prijepisa: Kancelarija okružnog suda u Karlovcu Dne 5. ožujka 1946. M.P.236 Upravitelj kancelarije: …237 [v.r.] _____________ Ovjereni prijepis, strojopis DAK, Okružni sud Karlovac, Kz 686/1945.

107. 1946., ožujak 12. Zagreb

Odjel za izvršenje kazni Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske, dostavlja okružnim odjelima unutarnjih poslova načelno uputstvo o upućivanju u logore osoba njemačke narodnosti _____________ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Odjel za izvršenje kazni Pov. br. 421-1946. Predmet: načelno uputstvo vrhu logorisanja osoba njemačke narodnosti

U Zagrebu, dne 12. ožujka 1946.

ODJELU UNUTRAŠNJIH POSLOVA OKRUGA .......................... Od saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova pod Pov. br. 228-od 3. marta 1946. g. primili smo slijedeće uputstvo: “Obzirom na nepravilan postupak lokalnih organa u primeni odluke AVNOJa od 21. XI. 1944. g. a u cilju da se izbegne svaka pogrešna primjena zakona, kao i nepravda, Pretsedništvo AVNOJ-a donijelo je autentično tumačenje u kome su navedeni 236 237

Okrugli pečat: OKRUŽNI SUD U KARLOVCU. Potpis nečitak.

317

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement