Page 310

103. 1946., siječanj 18. Beograd

Ministarstvo vanjskih poslova FNRJ izvješćuje Predsjedništvo ministarskog savjeta FNRJ, da je Ministarstvu unutarnjih poslova FNRJ dostavilo prijedlog o iseljavanju/repatrijaciji Nijemaca/folksdojčera iz Jugoslavije _____________ DEMOKRATSKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA229 Pov. Br. 208.

Beograd, 18 januar 1946

PRETSEDNIŠTVU MINISTARSKOG SAVETA Beograd U prilogu dostavljamo vam kopiju akta kojeg je ovo ministarstvo uputilo ministarstvu unutrašnjih poslova FNRJ po predmetu stavljanja predloga o iselenju nemaca iz Jugoslavije. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! M.P.230 Načelnik Prilog. Političkog odelenja (Dr. J. Brilej) JF Brilej [v.r.] -.MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA Beograd, 18 januar 1946 god. DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE231 Pov Br. 208. MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA FNRJ Beograd Ovo je ministarstvo dostavilo vladama velikih Saveznika traženje vlade FNRJ da se isele iz jugoslovenske teritorije pripadnici nemačke manjine. 229

Ćirilicom. Okrugli pečat: MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (u sredini grb FNR Jugoslavije). 231 Ćirilicom. 230

310

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement