Page 31

KRATICE Ad. br. – administrativni broj AFŽ – Antifašistički front žena AIDGL – Archiv des Institutes für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, SR Njemačka AJ – Arhiv Jugoslavije, Beograd, Srbija i Crna Gora Arm. – Armija AV Sremski Karlovci – Arhiv Vojvodine Sremski Karlovci, Srbija i Crna Gora AVNOJ – Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije bat. – bataljon BH – Bosna i Hercegovina Br. – broj CA – Centralni arhiv CK KPH – Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske č. – čas (sat) č. hv. – četvorni hvat čl. – članak DAF – Deutsche Arbeitsfront DAK – Državni arhiv u Karlovcu DAO – Državni arhiv u Osijeku DAO SC Vinkovci – Državni arhiv u Osijeku, Sabirni centar Vinkovci DASB – Državni arhiv u Slavonskom Brodu DFJ – Demokratska Federativna Jugoslavija Din. – Dinar Div. – divizija DOPH – Državno opskrbno poduzeće Hrvatske DSUP – Državni sekretarijat za unutarnje poslove fasc. – fascikl FD Hrvatska – Federalna Država Hrvatska

FDH – Federalna Država Hrvatska FNRJ – Federativna Narodna Republika Jugoslavija g. – godina GESTAPO – Geheime Staatspolizei GEŠA NOV i PO Hrvatske – Glavni štab Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske gl. – glavni/glavno Glates – Glavno tehničko skladište GNO – Gradski narodni odbor god. – godina GŠ – Glavni štab GŠH – Glavni štab Hrvatske h. – sati HSS – Hrvatska seljačka stranka I. S. – Intelligence Service inten. – intendantsko inv. br. – inventarni broj JA – Jugoslavenska armija JNOF – Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta JT – Javni tužitelj/Javno tužiteljstvo JTH – Javni tužitelj/tužiteljstvo Hrvatske jut. – jutro (zemljišna mjera) k. – kota K-da – komanda kgr. – kilogram KK – Kotarski komitet KNOJ – Korpus narodne obrane Jugoslavije korp. – korpus KP – Komunistička partija KPH – Komunistička partija Hrvatske Kulturbund – Schwäbisch-deutscher Kulturbund kut. – kutija M. P. – mjesto pečata MNO – Ministarstvo narodne obrane NDH – Nezavisna Država Hrvatska NF – Narodni front NKOJ – Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije

31

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement